Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram

Kedvezményes kamatozású forgóeszközhitel az elemi, illetve katasztrófakárt szenvedett mezőgazdasági vállalkozások folyamatos termelésének biztosításához, versenyképességük fenntartásához, minőségi termékek előállításához.

 
A hitel összege
 • 1–50 millió forint
 • legfeljebb 200 ezer forint/hektár (szántó, legelő)
 • legfeljebb 500 ezer forint/hektár (ültetvény)
 • legfeljebb 200 ezer forint/állategység

Fizetendő kamat
 • változó, 3 havi Euribor +5,5%

Egyéb díjak
 • egyéb díjak a részletes kondíciós lista szerint

Futamidő
 • legfeljebb 5 év

Hitelfelvevők
 • mezőgazdasági termeléssel foglalkozó mikro-, kis- és középvállalkozások
 • őstermelők is
 • kezdő vállalkozások is

Finanszírozható tevékenységek
 • forgóeszköz-finanszírozás

Nem finanszírozható tevékenységek
 • beruházás
 • általános forgalmi adó előfinanszírozása
 • exporttal kapcsolatos tevékenység
 • üzletrész, részvény vásárlása
 • forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések finanszírozása

Egyéb feltételek
 • bejelentett és a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve által elfogadott katasztrófa- , illetve elemi kár miatti vis maior esemény, agrárkár-enyhítési kérelem
 • a hitelkérelmet benyújtás előtt a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervével záradékoltatni kell

Biztosítékok
 • szokásos bankári biztosíték
 • lehetséges hitelgarancia igénybevétele

A program kezelőszervezete
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

További részletes információ