Általános ügyleírások (élethelyzetek szerint)

Kódszám Cím Témakör Élethelyzetek Érvényesség kezdetecsökkenő sorrend
OKMIR00035 Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00089 Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból Előzetes eredetiségvizsgálat 2014. augusztus 28.
JEGYZ00708 Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről Zenés, táncos rendezvény tartásának engedélyezésével kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00109 Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem Gépjárművel kapcsolatos ügyek 2014. augusztus 28.
JARAS00101 Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás 2014. augusztus 28.
OKMIR00057 Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00621 Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem A vásárokkal, a piacokkal és a bevásárlóközpontokkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00013 Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00072 Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00634 Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00036 Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00093 Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem Gépjárművel kapcsolatos ügyek 2014. augusztus 28.
OROKS00025 Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem (Műemlék és védett régészeti lelőhely tekintetében a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlásával Örökségvédelem 2014. augusztus 28.
JARAS00102 Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás 2014. augusztus 28.
OKMIR00062 Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00624 Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00014 Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00073 Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00635 Üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00041 Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.

Oldalak