Export

Az exportot a hazai vállalkozások külföldi áru- és szolgáltatásértékesítése adja. A relatíve kisméretű hazai piac miatt a vállalkozások többsége esetében a legjobb ötletek, termékek, szolgáltatások is csak korlátozott sikert jelenthetnek külpiaci megjelenés nélkül. 
Azok a vállalkozások, amelyek a nemzetközi kereskedelembe bekapcsolódnak, jelentősen növelhetik piaci lehetőségeiket, versenyképességüket, jövedelmezőségüket. Ezért az állam számára is fontos, hogy a vállalkozások exportképességét erősítse, külpiacra lépésüket a rendelkezésére álló eszközökkel segítse. Ugyanakkor a nemzetközi szabadkereskedelmi megállapodások (WTO) és uniós tagságunk az exportőrök szempontjából leginkább vonzó úgynevezett direkt eszközök (pl. az exportcikkekre nyújtott közvetlen ártámogatások) alkalmazását nem teszi lehetővé, mivel ezek a szabad kereskedelmet torzító eszközöknek minősülnek. A hazai kivitel állami elősegítése ezért úgynevezett „soft támogatásokkal” (exportfejlesztési programok), illetve az exportügyletek finanszírozási feltételeinek javításával (exportfinanszírozás) és kockázatainak csökkentésével (exportbiztosítás) lehetséges:
 
·       exportfejlesztési programok 
·       exportfinanszírozási konstrukciók
·       exportbiztosítás