Exportbiztosítás

Az exporthitel-biztosítás a külföldre irányuló áruhitellel (ki nem fizetett, de leszállított áruk) kapcsolatos kockázatok biztosítása. A konkrét szerződéstől függően kiterjedhet gazdasági kockázatokra (pl. a vevő fizetésképtelensége, visszalépése), valamint egyéb kockázatokra is (pl. politikai és árfolyamkockázatok, háborús embargó). 
A Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. alkotta EXIM által nyújtott biztosítási termékek kötődhetnek rövid lejáratú ügyletekhez, illetve közép- és hosszú lejáratú ügyletekhez.
 
Rövid lejáratú ügyletek biztosítása
A kisebb volumenű, ismétlődő jellegű exportügyletekre kidolgozott keret jellegű biztosítási konstrukciók esetén az exportőr havi gyakorisággal jelenti a kiszállításait és fizeti meg a fedezetbevételek alapján a biztosítási díjat.
 
Közép- és hosszú lejáratú ügyletek biztosítása
A nagy volumenű, jellemzően közép- vagy hosszú lejáratú exportügyletekre, projektekre, külföldi befektetésekre egyedi biztosítási kötvényeket ad ki az EXIM.
  • A vevőhitel-biztosítás a bankok által külföldi vevőknek vagy bankoknak magyar származású áruk vásárlására nyújtott hitel fizetési kockázatára nyújt fedezetet.
  • A megvásárolt szállítóihitel-követelések biztosítása esetében a biztosított a követelést megvásárló bank számára az EXIM a vevőhitel-biztosítási módozattal megegyező biztosítási fedezetet kínál.
  • A szállítóihitel-biztosítás gyártási kockázatra módozat a gyártási időszak alatti kockázatokra nyújt biztosítási fedezetet közép- és hosszú lejáratú ügyleteknél. A biztosító a külkereskedelmi szerződés teljesítése kapcsán felmerült számvitelileg igazolható forintköltségeket téríti meg.
  • A szállítóihitel-biztosítás a külkereskedelmi szerződés teljesítése utáni hitelezési időszakra terjed ki, és ideális azoknak az exportőröknek, akik utófinanszírozáshoz bankhitelt kívánnak igénybe venni.
  • A garanciabiztosítás biztosítottja az exportirányú külkereskedelmi szerződéshez kapcsolódóan garanciát nyitó bank. A garanciabiztosítási szerződést maga a bank, illetve az exportőr is megkötheti a bank javára.
  • A befektetésbiztosítás a külföldi vállalkozásba befektetett tőkére és hozamára biztosít fedezetet ország-, illetve politikai kockázatokra.
  • A befektetésihitel-biztosítás annak a hitelintézetnek nyújt biztosítási fedezetet, amely külföldi vállalkozáshoz kapcsolódóan befektetési hitelt nyújt.