Exportfejlesztési programok

Az exportfejlesztési programok a közelmúltig döntően a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) hatáskörébe tartoztak. A HITA Nemzeti Befektetési Ügynökséggé történő átalakulása után az exportfejlesztéssel kapcsolatos feladatok a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH Zrt.) vette át.
A Magyar Nemzeti Kereskedőház arra törekszik, hogy tevékenységével új piacokat, új lehetőségeket nyisson meg a magyar vállalkozások előtt. Ezt a célt változatos eszközrendszerrel és komplex szolgáltatásportfólióval igyekszik elérni.  Az alábbiakban áttekintjük a legfontosabb szolgáltatásokat:

Üzleti partner keresése
Nemzetközi üzletipartner-kereső szolgáltatás és nemzetközi innovációs és k+f partnerkereső szolgáltatás adatbázis-támogatással, egyéni vállalati tárgyalás szervezése külpiacon.

Belföldi szakmai programok szervezése
 • Külpiaci tájékoztató rendezvények szervezése: A rendezvényeken a magyar export szempontjából kiemelt jelentőségű célpiacokat mutatják be részletesen a célországban dolgozó külgazdasági szakdiplomaták és külpiaci kereskedőházak. A szakemberek egyéni tanácsadást is nyújtanak a részt vevő cégek képviselőinek.
 • Ágazati workshopok szervezése: Rendezvény az export szempontjából kulcsfontosságú iparágak exportképes kulcsszereplői számára, amely lehetőséget ad a résztvevőknek az MNKH által képviselt piacok igényei megismerésére és az azokat képviselő országreferensekkel való személyes konzultációra.
 • Kereskedőház Partner Klub: A különböző külpiacokon már sikeresen működő cégek számolnak be tapasztalataikról.

Üzletember-találkozók
 • Kiállításokhoz kapcsolódó üzletember-találkozók szervezése.
 • Beutazó vevői üzleti delegációk.
 • A magas szintű delegációkhoz (hazai kormányzati tisztségviselők külföldi és külföldi kormányzati tisztségviselők magyarországi kiutazásához) kapcsolódó üzleti találkozók és fórumok szervezése az állami vezetők tárgyalási tematikájához illeszkedő profilú cégek számára.

Tanácsadás
 • Céglátogatás és egyedi tanácsadás: a belföldi akvizíciós hálózat közreműködésével minden ágazatban és régióban feltérképezi az MNKH a versenyképes, innovatív termékeket és szolgáltatásokat, amelyek exportját egyedi tanácsadással kívánjuk segíteni.
 • Cégre szabott tájékoztatás EU-témákban: k+f+i tanácsadás, nemzetközi tenderekkel kapcsolatos információk, közbeszerzésitender-figyelő szolgáltatás.
 • Pályázati tanácsadás, szellemitulajdon-védelmi tanácsadás.

Célzott partnertalálkozók
Az MNKH szakmai segítségével célzott partnertalálkozók, önálló áru- és szolgáltatásbemutatók szervezése az igényelt relációban.

Külföldi kiállítások
Az MNKH külföldi kiállításokon, szakvásárokon kedvezményes bemutatkozási lehetőségeket nyújt az exportképes árualappal rendelkező vállalkozások számára. Ennek keretében az alábbi segítséget kaphatják a vállalkozások:
 • Információs stand: a részt vevő magyar cégek elkülönített cégterülettel nem rendelkeznek. A többnyire 15–20 négyzetméteres információs standon áruminták, prospektusok elhelyezésére van lehetőség.
 • Ágazati és multiszektorális megjelenés: önálló cégbemutatkozás, területet biztosító megjelenés az MNKH standján.

Külpiaci értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások
A magyar cégek termékeinek és szolgáltatásainak harmadik országok piacán való értékesítése ügynöki, bizományosi vagy saját számlás ügylet formájában valósulhat meg. Ennek keretében az alábbi segítséget kaphatják a vállalkozások:
 • ország- vagy térségspecifikus információk biztosítása;
 • piacelemzés, piackutatás, tematikus tanulmányok készítése;
 • naprakész, folyamatosan frissülő vállalati és projektspecifikus adatbázisok működtetése;
 • üzletipartner-keresés és -közvetítés: konkrét vevői igényekre belföldi szállító kiválasztása és árualap biztosítása;
 • partnerellenőrzés: az MNKH külpiaci irodái segítségével a külföldi partner megbízhatóságáról információk gyűjtése;
 • exportengedélyek és minősítések beszerzése;
 • ügylet teljes körű menedzselése az ajánlattól a leszállításig, illetve a pénzügyi rendezésig;
 • fordítás, tolmácsolás;
 • finanszírozás támogatása;
 • szállítmányozás, egyéb logisztikai szolgáltatások;
 • az értékesítendő termék fizikai jelenlétének biztosítása a célpiacon a külpiaci iroda közreműködésével;
 • konstrukciók kidolgozása a magyar vállalkozások külpiaci infrastruktúra-fejlesztési projektekben való részvételének támogatására.

Képzés
 • Exporttréning: Alapvető külkereskedelem-technikai ismeretek átadása, felkészítés a külpiacra lépéshez.
 • Egyéb, a piacra lépést elősegítő tréningek: Angol nyelvű üzleti kommunikációs tréning, online külpiaci marketing-tréning.
 • Exportakadémia: Komplex képzési program 3x2 napban, olyan külpiaci megjelenést elősegítő tematikával, mint például változásmenedzsment, piacelemzés, innováció, marketing, finanszírozási kérdések. Külföldi előadók, elismert trénerek és sikeres magyar exportőrök osztják meg tudásukat és tapasztalataikat a résztvevőkkel.

Tender- és pályázatfigyelés
Az MNKH információkat gyűjt és továbbít a kis- és középvállalkozók számára export- és tőkekihelyezési tevékenységükkel elérhető uniós és hazai támogatási, pályázati lehetőségekről. Exportcélú promóciós kiadványok megjelentetése és kommunikációs projektek megvalósítása.

Promóciós kiadványok
Exportcélú promóciós kiadványok megjelentetése és kommunikációs projektek megvalósítása.