Exportfinanszírozási konstrukciók

Az exportfinanszírozás alapesetben vagy a külföldi vevő megfinanszírozását, vagy a magyar termelő-exportáló előfinanszírozását jelenti. A Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. alkotta EXIM küldetése, hogy az exportösztönzésre allokált kormányzati erőforrások hatékony felhasználásával segítse elő a magyar export növekedését. 
Az EXIM a rendelkezésre álló eszközrendszerrel azokat a vállalkozásokat támogatja, amelyek jelentős exportpotenciállal rendelkeznek, de a kereskedelmi bankok túl kockázatosnak tartják a finanszírozásukat. Az exportfinanszírozás változatos konstrukciók keretében valósulhat meg. Az alábbiakban a legfontosabb konstrukciókat ismertetjük röviden:
 
Közvetlen export-előfinanszírozás
Az EXIM közvetlen export-előfinanszírozó termékeivel az exportőr olyan finanszírozáshoz jut, amely elősegíti az exportszerződés teljesítését az előkészületektől az exportbevétel befolyásáig. Amennyiben egy adott exportügylet megvalósulásához import is kapcsolódik (pl. külföldi alapanyag beszerzése), előfordulhat, hogy a külföldi eladó részéről felmerül az igény az akkreditíves fizetési módra. Ebben az esetben az EXIM egyedi elbírálás mellett részt tud venni az ügyletben import akkreditív kibocsátásával is. A témáról bővebben ITT olvashat.
 
Beszállítói konstrukciók
A beszállítói hiteleken keresztül a hazai beszállító olyan finanszírozáshoz jut, amely elősegíti a magyarországi exportőrrel kötött szerződésnek, megrendelésnek a termelési és/vagy szolgáltatásnyújtási teljesítését az előkészületektől egészen az exportőrtől származó árbevétel befolyásáig. A finanszírozás a beszállítói szerződések nettó értékének maximum a 85%-áig terjedhet. A beszállítói konstrukciókról bővebben ITT olvashat.
 
Beruházási konstrukciók
Az EXIM a beruházási konstrukciói keretében olyan belföldi, export árualap létrehozását elősegítő beruházásához nyújt finanszírozást, amelynek eredményeként a beruházást megvalósító gazdálkodó szervezetnél kimutatható az export árbevétel növekedése. A hitelből elsődlegesen gépek, termelő eszközök, berendezések beszerzése, illetve ingatlan vásárlása, új ingatlan építése, illetve felújítása finanszírozható. Bővebb információ a beruházási konstrukciókról ITT olvasható.
 
Befektetési hitel – külföldi befektetésekre
Az EXIM a befektetési hitel konstrukcióival magyar cégek külpiaci terjeszkedését segíti. A hitel felhasználható külföldi cégalapításra, cégvásárlásra, külföldi vállalkozásban tulajdonrész vásárlására, illetve tőkeemelésre, továbbá alárendelt kölcsöntőke formájában tulajdonosi hitel nyújtására. A befektetési hitelt igénybe vevő vállalkozásnak a folyósítását követően 50% feletti, szavazattöbbséget, továbbá irányítási és menedzsmentkijelölési jogokat is biztosító tulajdonrésszel kell rendelkeznie a külföldi vállalkozásban. A befektetési hitelről bővebben ITT olvashat.
 
Exportélénkítési Hitelprogram (EHP)
Az EXIM a hazai vállalkozások exporttevékenységének elősegítése érdekében közvetlen, illetve – a magyarországi hitelintézeti szektoron keresztül nyújtott – közvetett refinanszírozási termékekkel szolgálja ki a magyar exportőrök, illetve külföldi vevőik finanszírozási szükségleteit. A konstrukcióról bővebben ITT olvashat.
 
Vevőhitel-konstrukciók
A külföldi vevőnek nyújtott hitel folyósításakor az EXIM az exportőrnek fizeti ki az áru vagy szolgáltatás ellenértékét. Az exportőr így mentesül a külföldi vevő fizetési kockázata alól, a vevő pedig a magyar árut és/vagy szolgáltatást rugalmas, az exportügylethez igazodó fix vagy változó kamatozású, a magyar állam által támogatott hitel igénybevételével vásárolja meg. A vevőhitel-konstrukciók típusai:
Az egyes típusokról ITT olvashat bővebben.
 
Leszámítolási konstrukciók
Leszámítolási konstrukciók esetén az EXIM a hazai vállalatok exportkiszállításaiból eredő halasztott fizetésű követeléseket vásárolja meg diszkontált értéken. Az exportőr így a halasztott fizetés ellenére a teljesítést követően azonnal megkapja annak diszkontált ellenértékét, ami javítja a likviditását; emellett nem kell számolnia a vevő fizetési kockázatával sem, s mentesül az árfolyam- és kamatkockázatoktól is. A vevő szempontjából a konstrukció szintén előnyös, hiszen alternatív finanszírozási formaként szélesíti a hitelfelvételi lehetőségeit és kiszámítható finanszírozási költségeket jelent. Az EXIM kizárólag forfetírozást és szállítói hitelleszámítolást végez, faktorálást nem vállal. A témáról bővebben ITT olvashat.
 
Garanciavállalások
Az EXIM hitelfedezeti bankgarancia termékét a kereskedelmi bankok által nyújtott export-előfinanszírozó hitelek visszafizetésének részleges biztosítékául, illetve az exportügylet teljesítéséhez kapcsolódó kereskedelmi garanciákat, az exportszerződésben meghatározott ajánlati, előleg-visszafizetési, jólteljesítési, illetve szavatossági kötelezettségek biztosítékául kínálja. Bővebben ITT olvashat a garanciákról.