MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020

Kedvezményes kamatozású forgóeszközhitel zöldség-gyümölcs termelői szervezeteknek.

 
A hitel összege
 • 5–250 millió forint

Fizetendő kamat
 • változó, 3 havi Euribor +6%

Egyéb díjak
 • a hitelgarancia díja egyszeri 2%
 • egyéb díjak a részletes kondíciós lista szerint

Futamidő
 • legalább 2 év legfeljebb 7 év

Hitelfelvevők
 • előzetesen elismert zöldség-gyümölcs termelői csoportok
 • véglegesen elismert termelői szervezetek

Finanszírozható tevékenységek
 • forgóeszköz-finanszírozás

Nem finanszírozható tevékenységek
 • beruházás
 • általános forgalmi adó előfinanszírozása
 • exporttal kapcsolatos tevékenység
 • más hitel kiváltása
 • üzletrész, részvény vásárlása
 • forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések finanszírozása
 • forgóeszköz-beszerzés az EUMSZ I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoktól, piaci ár alatt

Biztosítékok
 • szokásos bankári biztosíték
 • lehetséges hitelgarancia igénybevétele

A program kezelőszervezete
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

További részletes információ