Széchenyi Kártya Program Forgóeszközhitel

A vállalkozás gazdasági tevékenységének elindításához vagy a tevékenységbővítéshez szükséges alapvetően forgóeszközök és/vagy szolgáltatások beszerzésére irányuló beszerzések finanszírozására létrehozott konstrukció.

 
A hitel összege
 • 1-25 millió forint

Fizetendő kamat és egyéb díjak
Futamidő
 • minimum 12, maximum 36 hónap

Hitelfelvevők
 • mikro-, kis- vagy középvállalkozások

Finanszírozható tevékenységek
 • forgóeszközök és/vagy szolgáltatások beszerzése

Nem finanszírozható tevékenységek
 • exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek
 • vett pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pld. kölcsön, pénzügyi lízing) finanszírozása
 • üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlása
 • a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlása, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó Beruházás finanszírozása
 • teherszállító járművek vásárlása közúti teherszállítás terén működő vállalkozások esetén

Biztosítékok
 • magánszemély készfizető kezességvállalása
 • hitelgarancia

A program kezelőszervezete
KAVOSZ Zrt.

További részletes információ