Tevékenységi kör választása

A vállalkozás minden olyan tevékenységet folytathat, amelyet jogszabály nem tilt vagy nem korlátoz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy nagyon széles listáról – a tevékenységek egységes ágazati osztályba sorolásából (TEÁOR) – választhatunk.
Cégalapításkor a bejegyzési kérelemben a mindenkor hatályos TEÁOR-lista szerint kell megadni a tevékenységi köröket – a szám után feltüntetve a KSH-közleményben szereplő évszámot (annak utolsó két számjegyét) is. Első helyen a cég főtevékenységének kell szerepelnie. A tevékenységi kör változását nem kell külön bejelenteni a cégbírósághoz, mert arról a cégbíróság az adóhatóságon keresztül értesül. A tevékenységek kiválasztása során azt is szem előtt kell tartania, hogy annak végzéséhez szükséges-e hatósági engedély, mert ebben az esetben kizárólag a jogerős hatósági engedély alapján kezdhető meg az adott tevékenység. Ez azt jelenti, hogy célszerű még a cégbírósági bejelentés előtt megtudni, milyen feltételekkel, mennyi idő alatt, milyen költséggel szerezhető be a szükséges engedély.

Nem mindegy, hogy már a cég megalapításához vagy csak bizonyos tevékenységek végzéséhez szükséges az adott engedély. Az első esetben az alapítási engedély hiányában a társaság nem is jöhet létre, mert a cégbíróság nem jegyzi be. Ha olyan engedélyről van szó, amely nem feltétele a cégalapításnak, akkor a bejegyzés megtörténhet, sőt a cég végezheti a nem engedélyköteles tevékenységeit is, ám a kérdéses tevékenységet csak a jogerős engedély megszerzése után végezheti, és ennek megkezdéséről a cégbíróságot is értesíteni kell.

Egyes tevékenységek végzéséhez olyan személyre lehet szüksége, aki rendelkezik az ahhoz szükséges képesítéssel. Ez a személy lehet a társaság valamely tagja, aki maga is személyesen dolgozik a cégben, de lehet olyan alkalmazott is, akit munkaviszonyban vagy megbízással foglalkoztatunk. Különböző jogszabályok előírhatnak még olyan szabályokat, amelyek okán bizonyos tevékenységek csak meghatározott jogi formában vagy bejelentés, esetleg nyilvántartásba vétel után folytathatók, ezekről bővebben ITT olvashat.