Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram

Kedvezményes kamatozású forgóeszközhitel agrárvállalkozásoknak a mezőgazdasági termelés, elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, jó minőségű termékek előállításához.
A hitel összege
 • 1–200 millió forint

Fizetendő kamat
 • változó, 3 havi Bubor +4%

Egyéb díjak
 • egyéb díjak a részletes kondíciós lista szerint

Futamidő
 • legfeljebb 5 év

Hitelfelvevők
 • mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások
 • őstermelők is
 • kezdő vállalkozások is

Finanszírozható tevékenységek
 • forgóeszköz-finanszírozás

Nem finanszírozható tevékenységek
 • beruházás
 • általános forgalmi adó előfinanszírozása
 • exporttal kapcsolatos tevékenység
 • más hitel kiváltása
 • üzletrész, részvény vásárlása
 • forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések finanszírozása

Biztosítékok
 • szokásos bankári biztosíték
 • lehetséges hitelgarancia igénybevétele

A program kezelőszervezete
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

További részletes információ