Általános ügyleírások

Kódszám Cím Témakör Élethelyzetek Érvényesség kezdetecsökkenő sorrend
JEGYZ00222 Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem Növényvédelemmel kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00035 Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00708 Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről Zenés, táncos rendezvény tartásának engedélyezésével kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JARAS00101 Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás 2014. augusztus 28.
OKMIR00057 Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00621 Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem A vásárokkal, a piacokkal és a bevásárlóközpontokkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00106 Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
NEPEG00025 Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése Ifjúságvédelem 2014. augusztus 28.
JEGYZ00013 Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00072 Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00634 Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00402 A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket A panasszal és a közérdekű bejelentéssel kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00036 Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ01001 Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem Adóügyi feladat 2014. augusztus 28.
JARAS00102 Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás 2014. augusztus 28.
OKMIR00062 Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00624 Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00084 Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása Hivatalból induló ügyek 2014. augusztus 28.
OKMIR00107 Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem  Gépjárművel kapcsolatos ügyek 2014. augusztus 28.
NEPEG00026 Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése Gyermek-és ifjúságegészségügy 2014. augusztus 28.

Oldalak