Az Európai Unió piaca

Az Európai Unió négy alapszabadsága az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad áramlása, így nem ütközhet akadályba, hogy egy vállalkozás kilépjen a nemzetközi színtérre. A legegyszerűbb szabályozás mellett a legnagyobb szabadság illeti meg az összes tagország cégeit, ezért a magyar vállalkozások is szabadon tevékenykedhetnek az unió bármely országában.

A megfelelőségértékelés

A megfelelőségértékelés annak bizonyítása, hogy teljesülnek az adott termékre, folyamatra, rendszerre, személyre vagy testületre előírt követelmények. Mivel a külföldön forgalomba hozott termékeknek meg kell felelniük a rájuk vonatkozó termékbiztonsági követelményeknek és irányelveknek, keresztül kell esniük a megfelelőségértékelésen.

Ezt elvégezheti egy az adott országban bejegyzett független tanúsító szervezet, vagy akár a gyártó cég maga. Az uniós tagállamok elfogadják a többi országban hivatalosan kiadott megfelelőségi tanúsítványokat. További információ ITT található.

Erasmus Program

Az Erasmus Program ismerős lehet a felsőoktatás világából, ahol Erasmus-ösztöndíjjal lehet külföldi egyetemre menni egy félévre. Tulajdonképpen erről szól a fiatal vállalkozóknak szóló Erasmus is: lehetőséget nyújt három évnél nem régebben tevékenykedő vállalkozóknak arra, hogy külföldön sajátítsák el szakmájuk csínját-bínját. Ez egy határokon átnyúló csereprogram, melyet részben az EU finanszíroz. Ennek során nemcsak a tanulni vágyó vállalkozó lesz tapasztalatokban gazdagabb, hanem a fogadó fél, a jártasabb kolléga is megismerkedik egy másik tagország vállalati kultúrájával, esetleg  üzleti partnerre is lelhet „tanítványában”. A programról további információ ITT olvasható magyarul.

A Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH)

A korábban már bemutatott európai vállalkozásfejlesztési hálózat, az Enterprise Europe Network (EEN) magyarországi hálózatát a Magyar Kereskedelmi-fejlesztési Kft. vezeti és koordinálja, a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) égisze alatt. A Magyar Nemzeti Kereskedőház arra törekszik, hogy tevékenységével új piacokat, új lehetőségeket nyisson meg a magyar vállalkozások előtt.

Célja, hogy a hazai és külpiaci partnerek egymásra találjanak, elősegítse a hazai vállalatok exporttevékenységének elindítását, és maximalizálja a magyar termékek, szolgáltatások kivitelét az újonnan megnyitott piacokra, ezáltal fokozva a gazdasági növekedést és a magasabb szintű foglalkoztatottságot.

Az MNKH tevékenysége két pillérre épül: tömöríti, felkutatja azokat a hazai vállalkozásokat, akiknek a termékei, szolgáltatásai a külföldi piacokon is versenyképesek lehetnek, illetve a külpiaci kereskedőházakon keresztül felméri a piaci igényeket. Az MNKH tevékenységéről ITT olvashat bővebben.
Megjelenés az Európai Unió piacán

Egy vállalkozásnak lényegében kétfajta lehetősége van megjelenni az EU egy másik tagországának a piacán:
  • határon átnyúló szolgáltatásnyújtás,
  • vállalkozásalapítás egy másik tagországban.

A határon átnyúló (más kifejezéssel: letelepedés nélküli) szolgáltatásnyújtás azt jelenti, hogy a magyar vállalkozás nem hoz létre új céget, nem létesít telephelyet az érintett másik tagállamban. Erre általában akkor kerül sor, ha a szolgáltatás végzése átmenetinek vagy alkalmi jellegűnek minősül. Ilyen esetben a jogszabály előírja, hogy a vállalkozásnak továbbra is Magyarországon kell elérnie az éves árbevétele minimum negyedét (25 százalékát). Mindezt az úgynevezett szolgáltatási irányelv teszi lehetővé, amelyről ITT olvashat bővebben. Hogy egyszerűbb legyen az ügyintézés, az interneten létrehozták az EUGO hálózatot, amellyel egyablakos rendszerben lehet mindent elintézni. Erről bővebben ITT olvashat.

A fent említett uniós alapszabadságok biztosítják, hogy bármelyik tagország állampolgára bármelyik másik tagországban céget alapíthasson. Így a magyar vállalkozások is – néhány tevékenységi kört leszámítva – minden korlátozás nélkül letelepedhetnek egy másik tagországban, alapíthatnak leányvállalatot, fiókot vagy kereskedelmi képviseletet. Mivel a EU tagországaiban más és más szabályok érvényesek a cégalapításra, természetesen a célország jogszabályai szerint kell eljárni. Ezekről a tagországonként eltérő szabályozókról bővebb információ ITT található.

Partnerkeresés az EU-ban

Az Európai Unió rendkívül nagy súlyt fektet arra, hogy ösztönözze a vállalkozások exporttevékenységét. Az uniós cégek külpiaci megjelenésének segítésére 2008-ban létrehoztak egy vállalkozásfejlesztési hálózatot, az Enterprise Europe Networköt (EEN), ennek a honlapján találhat információt a teljes hálózat működéséről és a magyarországi tevékenységéről egyaránt. A hálózatba kereskedelmi kamarák, fejlesztési ügynökségek, egyetemi technológiai központok tartoznak, összesen 54 országból, köztük van mind a 28 uniós tagállam, valamint további 26 ország, főleg Európából, de megtalálhatók Japán és az Egyesült Államok szervezetei is.

Az EEN tevékenysége igen széles körű: információkat ad a külpiacokra lépéssel kapcsolatban, képzési programokat nyújt, pénzügyi tanácsokkal szolgál, tájékoztat a különböző pályázatokról, közbeszerzésekről, segít partnert találni a külpiacokon, üzletember-találkozókat szervez. Magyarország gyakorlatilag bármely pontján kapcsolatba lehet lépni a hálózat tanácsadóival, rajtuk keresztül a teljes EEN információbázisa rendelkezésre áll.

Nemzetközi üzletipartner-kereső

Az EEN ingyenesen rendelkezésre bocsátja a hálózatba regisztrált kis- és középvállalatok adatait. Az angol nyelvű adatbázisba bármelyik vállalkozás elkészítheti saját profilját egy formanyomtatvány kitöltésével. Ebben meg kell jelölni a tevékenységet, és azt, hogy mely országokban kíván a cég tevékenykedni. Ezen adatok alapján találhatók meg a keresett tevékenységet végző vállalkozások is a célországban. A szolgáltatásról ITT tájékozódhat bővebben.

Nemzetközi innovációs partnerkereső

Az innovációs partnerkereső szolgáltatás működési módja gyakorlatilag megegyezik a fent ismertetett üzletipartner-kereső adatbáziséval, de csak innovatív témájú technológiai ajánlatokat és igényeket tartalmaz. Itt jelennek meg a különböző egyetemek, kutatóintézetek technológiai ajánlatai, igényei. A szolgáltatás az előzőekben ismertetett keresőből érhető el, a megfelelő paraméterek kiválasztásával.

Közbeszerzési tenderfigyelő

Egy kisvállalkozás nem engedheti meg magának, hogy külön embert fizessen a közbeszerzési felhívások figyeléséért. Ezen a problémán segít a közbeszerzési tenderfigyelő szolgáltatás, ami a közbeszerzési kódok (CPV – Common Procurement Vocabulary) megadása után napi vagy heti rendszerességgel küld angol nyelvű e-mailt a kérőt érdeklő ajánlatkérésekről (a szűrési feltételek természetesen bármikor megváltoztathatók). Ez a szolgáltatás is ingyenes, regisztrálni ITT lehet.

Európa Önökért

Korábban már említettük, hogy a cégekre vonatkozó szabályozás tagállami hatáskörben van, azaz minden uniós országban más és más. Az Európa Önökért program ebben a szabálytengerben segít eligazodni. Online információs szolgáltatást nyújt a hazai vállalkozóknak külföldi cégalapítással, vámokkal, termékkövetelményekkel kapcsolatban. Meg lehet tudni, milyen feltételekkel lehet alkalmazottakat felvenni az adott országban, melyek az értékesítés szabályai, milyen finanszírozási lehetőségek vannak. Az értékes információkkal rendelkező szolgáltatás elérhető ITT.

IPR-ügyfélszolgálat

A szellemitulajdon-védelem angol nyelvű rövidítése az IPR. Az ezzel kapcsolatos információk is online érhetők el, de az ügyfélszolgálat csak angolul kínál szakmai tanácsadást, szellemi tulajdont és szellemi tulajdonjogot érintő kérdésekben, díjmentesen  ITT.