Általános ügyleírások (élethelyzetek szerint)

Kódszám Címcsökkenő sorrend Témakör Élethelyzetek Érvényesség kezdete
OKMIR00105 Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem Gépjárművel kapcsolatos ügyek 2014. augusztus 28.
OKMIR00042 Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00043 Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00044 Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00075 Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00108 Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem Gépjárművel kapcsolatos ügyek 2014. augusztus 28.
OKMIR00106 Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00100 Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása a rendszám típusától függően - OT, SP, V, DT, CK, CD) Gépjárművel kapcsolatos ügyek 2014. augusztus 28.
OROKS00025 Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem (Műemlék és védett régészeti lelőhely tekintetében a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlásával Örökségvédelem 2014. augusztus 28.
JEGYZ00023 Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00013 Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JARAS00040 Összevont telepítési eljárás iránti kérelem Építésfelügyelet 2014. augusztus 28.
JEGYZ00629 Panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00628 Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00627 Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00614 Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem A vásárokkal, a piacokkal és a bevásárlóközpontokkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00613 Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem A vásárokkal, a piacokkal és a bevásárlóközpontokkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
MKEHK00014 Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem Áruk kiviteli (ideértve a reexportot is), behozatali szállításának, átszállításának engedélyezése bármely viszonylatban 2014. augusztus 28.
OKMIR00093 Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem Gépjárművel kapcsolatos ügyek 2014. augusztus 28.
JEGYZ00707 Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése Zenés, táncos rendezvény tartásának engedélyezésével kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.

Oldalak