Kedvezményes hitelprogramok

A kedvezményes hitelek támogatástartalma

A piaci feltételeknél kedvezőbb hitelek igénybevételekor a vállalkozás – a kamatkedvezmény, illetve a hitelgarancia díjtámogatása révén – állami támogatáshoz jut, amely többnyire az úgynevezett  csekély összegű (de minimis) kategóriába esik.

A szabályozás értelmében bármely három pénzügyi év időszakában a vállalkozásnak megítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurót (agrárvállalkozások esetén a 7500, közúti szállítás terén működő vállalkozások esetén a 100 000 eurót). A vállalkozás által az adott ügylet keretében kapott támogatástartalom összegét a finanszírozást nyújtó szervezet számolja ki. A támogatástartalom nyilvántartása és kumulált összegének követése a vállalkozás feladata.
Kedvezőbb kamatozás
Az állam által támogatott konstrukciók többségéhez állami kamatkedvezmény vehető igénybe vagy már eleve kedvezőbb kamatozásúak, mint a piaci feltételek mellett nyújtott hitelek.

Segítség a fedezetek előteremtéséhez
A kedvezményes hitelprogramok többségénél lehetőség van államilag támogatott hitelgarancia igénybevételére annak érdekében, hogy a vállalkozás képes legyen megfelelni a biztosítéki elvárásoknak.

A hitelügylethez kapcsolódó hitelgarancia-ügylet során a garanciaszervezet készfizető kezességet vállal a hitelfelvevő vállalkozás tartozásáért, a hitelösszeg legfeljebb 80%-a erejéig. A hitelgarancia-szervezetek állami viszontgaranciával működnek, tehát a hitelező bankok és pénzintézetek kezességvállalásukat elsőrangú fedezetként értékelik. A hitelgarancia-ügyletet nem a garanciaszervezetnél, hanem a hitelezőnél kezdeményezi a hitelfelvevő vállalkozás.

A hitelek biztosítékával kapcsolatban további információkat ITT talál.

Kedvezményes hitelkonstrukciók
További vállalatfinanszírozással kapcsolatos ismereteket ITT talál.