Külkereskedelem

A külkereskedelem a hazai vállalkozások határon átnyúló kereskedelmi kapcsolatainak összessége. A külpiaci jelenlét (akár exportőrként, akár befektetőként) számos kihívást jelent a vállalkozások számára, ugyanakkor hosszú távon is fenntartható növekedést igazán csak így lehet elérni. 
Az állam számára is fontos, hogy a vállalkozások exportképességét erősítse. Ugyanakkor a nemzetközi szabadkereskedelmi megállapodások (WTO) és uniós tagságunk az exportőrök számára legvonzóbb, úgynevezett direkt eszközök alkalmazását nem teszi lehetővé, így a kivitel állami elősegítése úgynevezett „soft támogatásokkal” (exportfejlesztési programok), illetve az export ügyletek finanszírozási feltételeinek javításával (exportfinanszírozás) és kockázatainak csökkentésével (exportbiztosítás) történhet.

A hazai kkv-k exporttevékenységének vissza nem térítendő támogatás formájában történő elősegítését elsődlegesen a minden évben meghirdetett kereskedelemfejlesztési pályázatok jelentik. Ezzel az eszközzel jellemzően külföldi vásárokon, kiállításokon való részvétel, külföldi iroda fenntartása, szükséges külföldi engedélyek beszerzése támogatható. Emellett évről évre kiírásra kerülnek egyedi kereskedelemfejlesztési pályázatok is.

Az importösztönzés, a külföldön gyártott termékek, illetve az onnan származó szolgáltatások hazai fogyasztásának támogatása nem számít fejlesztéspolitikai prioritásnak. Ugyanakkor az importnak komoly pozitív szerepe van abban, hogy egy adott ország azoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak az előállítására koncentrálhasson, amelyek esetében nemzetközileg leginkább versenyképes.