MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020

Mezőgazdasági termeléshez, elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, jó minőségű termékek előállításához felvehető tartós forgóeszköz-, illetve beruházási hitel.

 

Euribor

A változó kamatozású kedvezményes hitelek alapkamata esetenként az európai bankközi referencia kamatláb, az  Euribor 1 vagy 3 hónapos lejáratra meghirdetett mértékéhez kötött. Az Euribor aktuális értéke ITT érhető el.
 
A hitel összege
 • 1–50 millió forint (termelők és halgazdálkodók)
 • 1–500 millió forint (termeltetők)

Fizetendő kamat
 • változó, 3 havi Euribor +3,5% – 4% állami kamatkedvezmény

Egyéb díjak
 • egyéb díjak a részletes kondíciós lista szerint

Futamidő
 • legalább 2 év, legfeljebb 6 év

Hitelfelvevők
 • mezőgazdasági termelők, halgazdálkodó vállalkozások
 • baromfi-, nyúl-, szarvasmarha- és sertéstermeltetők
 • őstermelők is
 • kezdő vállalkozások is

Finanszírozható tevékenységek
 • állattenyésztéshez kapcsolódó finanszírozás (tenyészállat-vásárlás is)
 • növénytermesztéshez kapcsolódó forgóeszköz-finanszírozás

Nem finanszírozható tevékenységek
 • általános forgalmi adó előfinanszírozása
 • exporttal kapcsolatos tevékenység
 • az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött forgóeszköz finanszírozására
 • üzletrész, részvény vásárlása
 • forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések finanszírozása

Biztosítékok
 • szokásos bankári biztosíték

A program kezelőszervezete
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

További részletes információ