MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020

A hitelprogram célja az élelmiszeripari ágazat versenyképességének javítása érdekében forrás biztosítása az élelmiszeripari vállalkozások forgóeszköz finanszírozásának elősegítése érdekében.

 
A hitel összege
 • 5–500 millió forint
 • az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében egy vállalkozás által felvehető hitelek együttes összege legfeljebb 500 millió forint

Fizetendő kamat
 • változó, 3 havi Euribor +6,8% – 4% állami kamatkedvezmény

Egyéb díjak
 • egyéb díjak a részletes kondíciós lista szerint

Futamidő
 • legalább 2 év, legfeljebb 6 év

Hitelfelvevők
 • élelmiszer-ipari vállalkozások

Finanszírozható tevékenységek
 • forgóeszköz-finanszírozás
 • élelmiszer-ipari célú forgóeszközhitel kiváltása

Nem finanszírozható tevékenységek
 • általános forgalmi adó előfinanszírozása
 • exporttal kapcsolatos tevékenység
 • az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött forgóeszköz finanszírozására
 • üzletrész, részvény vásárlása
 • forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések finanszírozása

Egyéb feltételek
 • nyilvántartásba vett, illetve regisztrációs kérelmet benyújtott vállalkozások

Biztosítékok
 • szokásos bankári biztosíték

A program kezelőszervezete
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

További részletes információ