A BALESETI ADÓ SZABÁLYAI 2015.

A baleseti adó
A baleseti adó bevezetésének indoka, hogy a biztosító társaságok által a közúti balesetekre tekintettel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére rendelkezésre bocsátott összegek mértéke jelentős mértékben alulmúlja a bekövetkezett balesetek egészségügyi költségeit.

Az adó alanya és keletkezése

Az adó alanya az a személy (szervezet), akit (amelyet) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (Kgfb. tv.) szerinti biztosítási kötelezettség terhel, így a törvény alapján az üzemben tartó vagy tulajdonos. Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezésével kezdődik és forgalomból való kivonásával szűnik meg. Az ideiglenes forgalmi engedéllyel vagy ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel rendelkező gépjárművek esetében határozott idejű szerződés köthető.

Az adó alapja és mértéke

Főszabály szerint határozatlan időtartamú biztosítási szerződés esetén az adó alapja az éves gépjármű-felelősségbiztosítási díj, határozott tartalmú biztosítási szerződések esetén a határozott időtartamra megállapított egyszeri biztosítási díj. Amennyiben a gépjármű forgalomban van, de gépjármű-felelősségbiztosítással nem rendelkezik, akkor a fedezetlen időszakra az üzemben tartó a MABISZ által meghatározott napidíjat köteles fizetni, amely ebben az esetben az adó alapja. Az adó mértéke a gépjármű-felelősségbiztosítási díj  – mint adóalap – 30%-a, de maximum 83 Ft/nap gépjárművenként. A fedezet nélküli időszakra ez a plafon nem létezik.
 
Az adó megállapítás, bevallása és megfizetése

Főszabályként az adót a beszedésére kötelezett biztosító állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Az adó fizetésének gyakorisága a gépjármű-felelősségbiztosítási díj beszedésével megegyezik. A biztosító által meghagyott összeg megfizetésével az üzemben tartó adózási kötelezettségének eleget tett. Az ügyfél nem fizetése nem mentesíti a biztosítót az adó megfizetése alól.

Az adó alanya önadózással vallja be és fizeti meg az adót, ha
  • a biztosítási kötelezettségét a törvény szerinti határon átnyúló szolgáltatás igénybevételével teljesíti vagy
  • a biztosítási jogviszony díjnemfizetés miatt szűnik meg.

Forrás: NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Baleseti adó
Jogosultak köre  (további információ) 
Gépjármű-üzembentartók
Kizáró okok  (további információ) 
Nem releváns
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Nem
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
  1. Általános nyomtatványkitöltő program letöltése: ITT.
  2. Bevalláshoz szükséges űrlapok kitöltése (lásd köv. mező)
  3. Űrlapok kitöltése és beküldése (magyarorszag.hu, ügyfélkapu-regisztráció szükséges)
Határidők  (további információ) 
  • biztosító által fedezett kockázati időszakra vonatkozóan a gépjármű-felelősségbiztosítási díj beszedése;
  • biztosító kockázatviselésének kezdetétől számított 60 napon (türelmi időn) belül
  • önadózók az esedékes hónapot követő hónap 15. napjáig