A BELÉPÉSI ÉS KILÉPÉSI GYŰJTŐ VÁMÁRU-NYILATKOZATOK RENDSZERE

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere
Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat
 
2011. január 1-jétől a Közösség vámterületére beszállított minden árura vonatkozóan – jogszabályban meghatározott kivételek sérelme nélkül – a fuvarozónak vagy képviselőjének elektronikus úton, a beléptető vámhivatalhoz a belépést megelőzően belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot kell benyújtania.

A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtására szállítóeszköz, szállítmány, fuvarlevél szintjén, illetve bármilyen további bontásban is sor kerülhet, és a VK-VHR 30A. mellékletében előírt, belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatra vonatkozó adatokat szállítási módonként tartalmaznia kell.

A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot minden esetben ahhoz a vámhivatalhoz kell benyújtani, ahol az áruk a Közösség vámterületére történő megérkezésüket követően először kerülnek vám elé állításra.

A nyilatkozattétel benyújtása alól speciális és ott felsorolt esetekben a jogszabályi környezet mentességet biztosít.
 
A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozattétel eseményei
 
 • Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat ügyfél által történő bejelentése
 • Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat feldolgozása
 • Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat módosítása
 • Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat módosítási kérelem kezelése
 • Eltérítési kérelem kezelése
 • Eltérítés kezelése, amennyiben Magyarországon található az első tényleges beléptető vámhivatal
 • Eltérítés kezelése, amennyiben Magyarországon található a bejelentett első beléptető vámhivatal
 • Érkezési értesítés, illetve vám elé állítás

Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat
 
Amennyiben vámáru-nyilatkozat benyújtására nem kerül sor (vagy a Közösségen kívülre irányuló árutovábbítási eljárás során a vámáru-nyilatkozat nem tartalmazza a VK-VHR 30A melléklet szerinti biztonsági és védelmi célú adatokat, és az árutovábbítási eljárást nem előzte meg kiviteli, újrakiviteli vagy passzív feldolgozási eljárás), akkor a Közösség területéről kiszállításra kerülő áruk tekintetében 2011. január 1-jétől kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani.

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtására szállítóeszköz, szállítmány, fuvarlevél szintjén, illetve bármilyen további bontásban is sor kerülhet, és a VK-VHR 30A mellékletében előírt, kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatra vonatkozó adatokat szállítási módonként tartalmaznia kell. A nyilatkozattétel benyújtása alól speciális és ott felsorolt esetekben a jogszabályi környezet mentességet biztosít.

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot a fuvarozónak kell benyújtania. A fuvarozó az a személy, aki az árukat a Közösség vámterületéről kiszállítja vagy aki az áruknak a Közösség vámterületéről történő kiszállításáért a felelősséget viseli. A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot az azon hely szerint illetékes vámhivatalnál kell megtenni, ahonnan az áruk a Közösség vámterületén kívülre kerülnek.

2011. december 15-től Magyarországon is lehetőség van az ún. Office of Lodgement (benyújtási vámhivatal) funkció alkalmazására, azaz a kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat Magyarországon is benyújtható lesz akkor, ha a kiléptető vámhivatal másik tagállamban található. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a benyújtási vámhivatal alkalmazására csak akkor van lehetőség nemzetközi viszonylatban, amennyiben mind a kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot küldő, mind a kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot fogadó tagállam alkalmazza azt.
 
Az elektronikus VÁM nemzetközi rendszere
 
 • AIS – Automatizált Behozatali Rendszer
 • ICS – Behozatali Ellenőrző Rendszer
 • AES – Automatizált Kiviteli Rendszer
 • ECS – Kiviteli Ellenőrző Rendszer
 • NCTS – Új Számítógépesített Tranzit Rendszer

Forrás:NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok
Jogosultak köre  (további információ) 
Azok az Európai Unión belül gazdasági tevékenységet folytatók, akik az Európai Unió – és szerződött államok – határain kívülről vagy kívülre vámköteles árut szállítanak.
Kizáró okok  (további információ) 
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Igen
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
 1. Regisztráció a Külső Kommunikációs Központban
 2. Elektronikus vámnyilatkozatok megtétele 
Határidők  (további információ) 
A nyilatkozat beadási határideje az áru beléptetése az unió területére, illetve az áru kiléptetése az unió területéről.
Internet  (további információ)