A BIZTOSÍTÁSI ADÓ SZABÁLYAI 2015.

A biztosítási adó szabályai
Az adókötelezettség tárgya, az adóalany

Adóköteles a biztosítási szolgáltatás – casco biztosítás, vagyon- és balesetbiztosítás – nyújtása, ha a kockázat felmerülésének helye Magyarország.

Nem kell biztosítási adót fizetni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, a betegségbiztosítás, a mezőgazdasági biztosítás után.

Az adó alanya a biztosító, ideértve az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel rendelkező harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepét, illetve a határon átnyúló biztosítási szolgáltatást nyújtót is.

Az adó alapja és az adó mértéke, a biztosítási díj elszámolása

Az adó alapja a biztosítási díj. Ide tartozik a biztosító által a biztosítási szolgáltatások körébe tartozó biztosítások után a számviteli jogszabályok alapján elszámolt bruttó díj, ide értve a számviteli jogszabályok alapján nem bruttó díjként elszámolt, de a biztosítási szolgáltatás fedezeteként a biztosítási szolgáltatás ellenértékének minősülő értéket.
 
Biztosítás típusa Adó alapja Adó mértéke
Casco biztosítás Biztosítási díj – az adóalap 15 százaléka
– azon adóalanynál, amelynek az adóelszámolás hónapját közvetlenül megelőző naptári évben az összesített adóalapja a 8 milliárd Ft-ot nem érte el, az adó mértéke az adóelszámolás hónapja adóalapjának
1. 100 millió Ft-ot meg nem haladó része után 3,75 százalék
(a 15 százalék 25 százaléka)
2. 100 millió Ft-ot meghaladó, de 700 millió Ft-ot meg nem haladó része után 7,5 százalék
(a 15 százalék 50 százaléka)
3. 700 millió Ft-ot meghaladó része után 15 százalék
Vagyon- és baleset-
biztosítás
Biztosítási díj – az adóalap 10 százaléka
– azon adóalanynál, amelynek az adóelszámolás hónapját közvetlenül megelőző naptári évben az összesített adóalapja a 8 milliárd Ft-ot nem érte el, az adó mértéke az adóelszámolás hónapja adóalapjának
1. 100 millió Ft-ot meg nem haladó része után 2,5 százalék
(a 10 százalék 25 százaléka)
2. 100 millió Ft-ot meghaladó, de 700 millió Ft-ot meg nem haladó része után 5 százalék
(a 10 százalék 50 százaléka)
3. 700 millió Ft-ot meghaladó része után 10 százalék

Az adókötelezettség meghatározása

Az adókötelezettség megállapításához elsőként azt kell megvizsgálni, hogy az adóelszámolás hónapját közvetlenül megelőző évben az összesített adóalap elérte-e a 8 milliárd forintot.

Amennyiben igen, az adó mértéke casco biztosításnál 15 százalék, vagyon- és baleset-biztosításnál 10 százalék az adókötelezettség egyes hónapjaiban.

Amennyiben nem érte el, az adó mértéke az adóelszámolás hónapja adóalapjának
  • 100 millió forintot meg nem haladó része után a 15%-os, illetve 10%-os adómérték 25%-a,
  • a 100 millió forintot meghaladó, de 700 millió forintot meg nem haladó része után a 15%-os, illetve 10%-os adómérték 50%-a,
  • 700 millió forintot meghaladó része után a 15%-os, illetve 10%-os adómérték 100%-a. 

Forrás: NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Biztosítási adó
Jogosultak köre  (további információ) 
Az adó alanya a biztosító
Kizáró okok  (további információ) 
Nem kell biztosítási adót fizetni a
  • kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás,
  • a betegségbiztosítás,
  • a mezőgazdasági biztosítás után.
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Igen
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
  1. Általános nyomtatványkitöltő program letöltése: ITT.
  2. Bevalláshoz szükséges űrlapok kitöltése (lásd köv. mező)
  3. Űrlapok kitöltése és beküldése (magyarorszag.hu, ügyfélkapu-regisztráció szükséges)
Határidők  (további információ) 
Az adót a biztosítási díj, díjrészlet elszámolása hónapját követő hónap 20. napjáig kell megállapítani, bevallani és megfizetni. A biztosítási adót a NAV Biztosítási adó bevételi számlára – HU21-10032000-01076318-00000000 – kell teljesíteni.
Internet  (további információ)