A JÖVEDÉKI ÁRUMOZGÁS ÉS ELLENŐRZŐ RENDSZER (EMCS) ALKALMAZÁSA

Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer (EMCS)
Az Excise Movement and Control System (EMCS), magyarul Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer szolgál a jövedéki termékek közösségi adófelfüggesztéssel végzett szállításának felügyeletére.  A jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítása a tagállamok gazdálkodói által kizárólag Elektronikus Termékkísérő Okmánnyal (e-TKO) indítható, illetve azok rendeltetési helyre érkezése kizárólag elektronikus átvételi elismervénnyel igazolható. Továbbá nemzeti kiegészítésként az egyszerűsített kísérő okmány (EKO) fedezete mellett szállított adózott jövedéki szállítmányokra vonatkozó adatszolgáltatást is az EMCS rendszer keretén belül kell teljesíteniük a hazai gazdálkodóknak.

A rendszer működéséhez nélkülözhetetlen egy olyan – a tagállamok hatóságai által közösen létrehozott és folyamatosan frissített – központi adatbázis, amely tartalmazza valamennyi olyan gazdálkodó engedélyeinek adatát, amelyek jövedéki terméket adófelfüggesztéssel indíthatnak és fogadhatnak. Ennek érdekében hozták létre a SEED rendszert (Jövedéki Adatcsere Rendszer).

Az EMCS folyamata

Alapesetben egy érintett gazdálkodó akkor indíthat jövedéki terméket adófelfüggesztés keretében, ha kitárolási szándékáról e-TKO tervezetet állít ki, majd azt elektronikus úton beküldi a tagállami hatósága részére, aki azt egy ún. Adminisztratív Hivatkozási Kód (AHK) kiadása mellett jóváhagyja. Ennek megtörténte után kezdődhet meg a tényleges szállítási folyamat. Annak érdekében, hogy a szállítmány érkezéséről valamennyi érintett értesüljön:
  • a jóváhagyott e-TKO-t a feladó tagállami hatóság elektronikusan megküldi a rendeltetési tagállam hatóságán keresztül a címzettnek,
  • a címzett a szállítmány tényleges megérkezését követően szintén elektronikus úton átvételi elismervényt nyújt be a címzett tagállami hatóság felé,
  • a címzett tagállami hatóság továbbítja a címzett által kiállított elismervényt a feladó tagállami hatóság útján a feladónak.
 
Az eljárás mind belföldi, mind tagállami viszonylatban alkalmazandó.

A rendszer használata

Az EMCS használatát megelőzően – mint minden más elektronikus jövedéki eljárás esetében is – előzetes regisztráció szükséges. Az EMCS használatához szükséges ügyfél-regisztrációs eljárás részeként a jövedékiadó-törvényben meghatározott gazdálkodóknak, illetve képviselőjüknek regisztrálniuk kell magukat a vámhatóságnál. Az adóraktár engedélyese az EMCS-hez való kapcsolódásra a vámhatósággal létesített közvetlen számítógépes kapcsolati rendszert (KKK-Web) vagy az ügyfélkaput használhatja.

Forrás: NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Excise Movement and Control System (EMCS)
Jogosultak köre  (további információ) 
Az EU-tagállamok azon gazdálkodói, melyek jövedéki termékeket adófelfüggesztéssel szállítanak
Kizáró okok  (további információ) 
A rendszerhez való csatlakozás, regisztráció kötelező
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Igen
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
  1. Általános nyomtatványkitöltő program letöltése: ITT.
  2. Regisztráció: ITT.
  3. Űrlapok kitöltése és beküldése (magyarorszag.hu, ügyfélkapu-regisztráció szükséges)
Ügyfél-tájékoztató: 
Határidők  (további információ) 
A regisztráció után 30 nap áll rendelkezésre az aktiváláshoz