A JÖVEDÉKI BIZTOSÍTÉK BANKGARANCIA FORMÁJÁBAN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSA

A jövedéki biztosíték bankgarancia formájában történő biztosítása
A bankgarancia kibocsátásának feltétele

A jövedéki törvény alapján elfogadható pénzügyi biztosíték az Európai Unió tagállamában, illetőleg az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező hitelintézet által nyújtott bankgarancia és a biztosítási szerződés alapján kiállított kötvény. Bankgaranciaként visszavonhatatlan vagy kizárólag olyan visszavonható pénzügyi biztosíték fogadható el, amely a visszavonás lehetőségét a vámhatóság jóváhagyásához köti. A vámhatóság a pénzügyi biztosíték visszavonását akkor hagyja jóvá, ha az azt nyújtónak nincs adótartozása.

A bankgarancia tartalmi követelménye

Jövedéki biztosítékként olyan bankgarancia fogadható el, amely szövegesen is tartalmazza a törvény alapján a jövedéki tevékenységhez kötött
  • meghatározott összeget,
  • határnapot,
  • és a vámszervezet visszavonhatatlan vagy kizárólag a vámszervezet jóváhagyásával visszavonható, kizárólagos kedvezményezettségét,
  • illetve a nyilatkozatot a pénzintézet kötelezettségéről a vámszervezet felé.

A fentieken túl a bankgaranciának tartalmaznia kell a pénzintézet nevét, bankszámlaszámát, a megbízó nevét, címét, számlaszámát, adószámát, a garancia összegét számmal és kiírva, az érvényesség kezdő és végső időpontját.

A jövedéki biztosítékként elfogadható bankgaranciáknak az egyes tevékenységi típusoknál más-más sajátosságokkal kell rendelkezniük. Ebből a szempontból a jogszabályi környezet 19-féle jövedéki tevékenységet különböztet meg. Az ez alapján meghatározott tartalmi és formai feltételek teljesülése esetén fogadja el a vámszervezet a pénzügyi biztosítékot.

A jövedéki biztosíték érvényesítése

A vámhatóság a jövedéki biztosítékot külön végzés kibocsátása nélkül igénybe veheti az alábbi esetekben:
  • adófizetési kötelezettség keletkezésekor
  • adófizetési kötelezettség esedékességekor
  • jövedéki- és mulasztásibírság-tartozásra

Forrás: NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Jövedéki adó fizetésére kötelezettek pénzügyi biztosítékának szabályai
Jogosultak köre  (további információ) 
Jövedéki adó fizetésére kötelezettek
Kizáró okok  (további információ) 
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Nem
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
Határidők  (további információ) 
Internet  (további információ)