A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVEDÉKI ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS LEHETŐSÉGE

A közúti árufuvarozási, személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adó-visszaigénylés lehetősége
A törvény alapján 2011. január 1-jével lehet a közúti árufuvarozási, személyszállítási tevékenységhez felhasznált kereskedelmi gázolaj esetén jövedéki adó-visszaigénylést érvényesíteni. Az új jogintézmény bevezetésével a jogalkotó az árufuvarozók és a személyszállítást végzők támogatását, illetve a belföldi gázolaj forgalmazásának és felhasználásának növelését kívánta elérni.

A jogosultak köre

A törvény a jogosultságot a legnagyobb megengedett össztömeghez, a végzett tevékenységhez és a gépjármű típusához köti:
 • a közúti árufuvarozáshoz kapcsolódóan ellenszolgáltatás fejében vagy saját költségre kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló, legalább 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel vagy nyerges járműszerelvénnyel (nyerges vontatóval) végzett tevékenységhez, vagy
 • a személyszállításhoz kapcsolódóan akár menetrendszerű, akár nem menetrendszerű forgalomban, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M2 vagy M3 kategóriába tartozó gépjárművel (a továbbiakban: autóbusszal) végzet tevékenységhez.

A megengedett legnagyobb össztömeg meghatározása a forgalmi engedély alapján történik.

Visszaigényelhető jövedékiadó-tartalom és annak igazolása

Az előző fejezet szerinti közúti árufuvarozási, személyszállítási tevékenységet végző személy, a kereskedelmi gázolaj beszerzésekor megfizetett jövedéki adótartalomból 2015. január 1-jétől literenként 11 Ft jövedéki adó-visszaigénylésére jogosult.

Általános szabály, hogy a literenként visszaigényelhető jövedéki adótartalom összegét érintően a kereskedelmi gázolaj felhasználásának  időpontjában hatályos rendelkezést kell irányadónak tekinteni.

A visszaigénylés feltétele, hogy az üzemanyag vételezés forgalmi rendszámra szóló üzemanyagkártyára, elektronikus mérőeszközön keresztül történjen, és az, hogy az üzemanyag után a jövedéki adót Magyarországon már megfizették.

Nyilvántartásba vétel

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet, az adó-visszaigénylési jogosultság első ízben történő érvényesítését megelőzően legalább 30 nappal kell benyújtani a székhely, telephely szerinti megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatósághoz. A nyilvántartásba vételt követően az adatok változását 10 napon belül kell bejelenteni. A nyilvántartásba vétel során a vámhatóság a jövedéki adó visszaigényelhetőségének törvényben meghatározott tárgyi követelmények meglétét vizsgálja és igazolja.

Más európai uniós tagállamban vagy EFTA-országban regisztrált nemzetközi fuvarozási engedéllyel rendelkező személy is kérelmezheti a nyilvántartásba vételt a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságán, magyar, angol, német vagy francia nyelven.

A nyilvántartási engedély a NAV honlapjáról letölthető. A kérelemhez csatolandó mellékletek listáját a törvény szabályozza. Fontos megjegyezni, hogy az engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkezőknek a vonatkozó PM rendelet alapján a mellékleteket nem kell benyújtaniuk, a kérelmen fel kell tüntetni az AEO számot.

Adó-visszaigénylés módja

Az adó-visszaigénylési jog a vásárlás, illetve a telephelyen történt tankolás napján keletkezik, és legfeljebb a vásárlás, illetve a telephelyen történt tankolás hónapját követő 12 hónapon belül érvényesíthető, az adózó által választott gyakorisággal havi, negyedéves vagy éves rendszerességgel.

Az elektronikus adózásra kötelezettek esetében dátum, mennyiség, forgalmi rendszám, kilométeróra-állás részletező kimutatását mellékletenként csatolni kell. A számlákat illetve azok másolatát csatolni nem kell. Az elektronikus adóbevallásra nem kötelezett adózók esetében a számla másolatát és az előzőekben leírt kimutatást kell csatolni.

Forrás: NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Közúti árufuvarozási és személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adó-visszaigénylés lehetősége
Jogosultak köre  (további információ) 
Minimum 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, közúti, teherforgalmi járművek és autóbuszok
Kizáró okok  (további információ) 
 • Amennyiben az üzemanyag után Magyarországon nem fizettek jövedéki adót;
 • amennyiben a személynek Magyarországon nincsen székhelye, telephelye, vagy nem rendelkezik az Európai Unión vagy az EFTA-országokon belül regisztrált tevékenységi engedéllyel.
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Igen
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
 1. Általános nyomtatványkitöltő program letöltése: ITT.
 2. Bevalláshoz szükséges űrlapok kitöltése. (lásd köv. mező)
 3. Űrlapok kitöltése és beküldése (magyarorszag.hu ügyfélkapu regisztráció szükséges)
Ügyfél-tájékoztató: 
Határidők  (további információ) 
 • A nyilvántartásba vételi kérelmet a tevékenység megkezdése előtt 30 nappal be kell adni.
 • A változási jelentést a változást követő 10 napon belül be kell adni.
 • Az esedékes adó visszaigénylésének határideje 12 hónap.
 • Havi gyakoriságot választó visszaigénylés esetén a határidő a tárgyhót követő hónap 20.-a
 • Negyedéves gyakoriságot választó visszaigénylés esetén a határidő a naptári negyedévet követő hónap 20.-a
 • Évesi gyakoriságot választó visszaigénylés esetén a határidő a tárgyévet követő év január 20.-a