A KULTURÁLIS ADÓ SZABÁLYAI 2015.

A kulturális adó
A 2012. január 1-jei hatállyal bevezetett kulturális adó a pornográf tartalmú termékértékesítést/szolgáltatásnyújtást, illetve az erotikus tartalmú telefonszolgáltatást adóztatja meg.

Az adóköteles termékek

A törvény szerint pornográf tartalomnak minősül az olyan tartalom, amelynek elsődleges célja a szexuális ingerkeltés, és amely a nemi aktust vagy egyéb szexuális cselekményeket nyíltan, kendőzetlenül ábrázolja. Az erotikus tartalmú telefonszolgáltatás pedig olyan, távbeszélő útján nyújtott szolgáltatás, amelynek elsődleges célja a szexuális ingerkeltés, különösen amely nemi aktus vagy egyéb szexuális cselekmény hanghatásait közvetíti vagy imitálja.

A kulturális adó hatálya nem terjed ki a szexuális termékek első, belföldi teljesítési helyű értékesítésére.

Az adókötelezettség keletkezése és alanya

Az adó alanya az adóköteles tevékenységet folytató személy, szervezet. A szabályozás szerint kulturális adót kell fizetnie pl. szexuális témájú DVD-k, magazinok első, belföldön történő értékesítése esetén az értékesítőnek, illetve pornográf tartalmú DVD lemez kölcsönzése esetén a kölcsönzési szolgáltatást nyújtónak. Ezzel szemben nem terheli adókötelezettség a pornográf tartalmú film, videó interneten történő letöltését.

Az előadóművészek pornográf tartalmú tevékenysége szolgáltatásnyújtás jogcímén, míg a szerzők, zeneszerzők, egyéb művészek, festők, grafikusok, szobrászok pornográf tartalmú eredeti alkotásai termékértékesítés címén adókötelesek.

Az adó alapja és mennyisége

A számviteli törvény (Szt.) hatálya alá tartozó adóalanyok esetében az adó alapja az adóköteles tevékenységből származó, Szt. szerint elszámolt árbevétel, azaz az értékesítés nettó árbevétele. A személyi jövedelemadó-törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, illetve önálló tevékenységet végző magánszemély esetén az adó alapja az adóköteles tevékenységnek a személyi jövedelemadó alapjába beszámító bevétele, amennyiben a magánszemély az általános forgalmi adó alanyának minősül, akkor adóalapját az általános forgalmi adóval csökkenti. Az eva megfizetése nem váltja ki a kulturális adót.

Az adó mértéke 25%. A jogalany abban az esetben válik a kulturális adó alanyává, ha az Szt. vagy az szja-törvény, illetve az eva-törvény alapján Magyarországon bevételt számol el. Szolgáltatások tekintetében tehát az áfa-törvény teljesítési helyre vonatkozó szabályai nem érvényesülnek.
 
Nyilvántartás-vezetési kötelezettség

A kulturális adó önadózással teljesítendő adónem. Az adóalanynak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a kulturális adó alapjának, mértékének számítása egyértelműen megállapítható.

Forrás: NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Kulturális adó
Jogosultak köre  (további információ) 
Pornográf tartalmat előállító vagy tevékenységet folytató személy vagy szervezet
Kizáró okok  (további információ) 
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Igen
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
  1. Általános nyomtatványkitöltő program letöltése: ITT.
  2. Bevalláshoz szükséges űrlapok kitöltése (lásd köv. mező)
  3. Űrlapok kitöltése és beküldése (magyarorszag.hu, ügyfélkapu-regisztráció szükséges)
Határidők  (további információ) 
  • a havi áfa-bevallásra kötelezett adózó a tárgyhót követő hó 20-ig;
  • a negyedéves áfa-bevallásra kötelezett adózó a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig,
  • az éves áfa-bevallásra kötelezett vagy alanyi mentes adózó az adóévet követő év február 25-ig 
Internet  (további információ)