ADÓNAPTÁR 2015

Adónaptár 2014
Az alábbiakban a vállalkozókat gazdasági társaságokat érintő főbb adózási időpontokat soroljuk fel. A teljes adónaptár a mellékelt tájékoztatófüzetben tekinthető meg.

Az általános forgalmi (áfa) adó bevallási és befizetési határidői

 - havi adómegállapításra kötelezett adózó a tárgyhót követő hó 20-ig;
 - a negyedéves adómegállapításra kötelezett adózó a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig,
 - az éves adómegállapításra kötelezett adózó az adóévet követő év február 25-ig


Társasági adó (tao)

Az adózónak a társasági adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tennie és az adót, - a megfizetett adóelőleg és előleg kiegészítés, valamint az adóévre megállapított társasági adó különbözetét -, az adóévet követő év május 31-ig kell megfizetnie, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelnie.

Szociális hozzájárulási adó

A tárgyhónapot követő hónap 12-ig kell az adót bevallani és megfizetni.

Forrás: NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Jogosultak köre  (további információ) 
Kizáró okok  (további információ) 
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Nem
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
Határidők  (további információ) 
Internet  (további információ)