AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR (AEO) STÁTUSZ

Authorised Economic Operator (AEO) státusz
A nemzetközi kereskedelemben a gazdasági és nemzeti határokat átlépő gazdasági tevékenységek ellenőrzése és biztonságossá tétele érdekében az EU 2008. jan. 1-jétől vezetett be egy minősítési rendszert. Engedélyezett gazdálkodó (AEO) a nemzetközi ellátási lánc azon tagja lehet, aki az Európai Unióban letelepedett, és aki a vámjogszabályok alapján gazdasági szereplőnek minősül; azaz minden olyan személy, aki üzleti tevékenysége kapcsán vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységekben vesz részt.

A nemzetközi kereskedelem biztonságának és védelmének szavatolása, javítása legjobban úgy biztosítható, ha a kereskedelmi tevékenységben a megbízható vállalatok elsősorban más, hasonlóan megbízható vállalatokkal dolgoznak együtt, és az ellátási láncban szereplő gazdálkodók AEO-k.

Az AEO-tanúsítvány kérelmezése önkéntes. A státusnak három formája van, amelyek kombinálhatók, és a jogszabályok alapján különböző előnyökkel járnak. Ezen előnyök az adminisztratív terhek csökkentésétől az elsőbbségi ügykezelésen keresztül akár biztosítékoktól való eltekintésig is terjedhet.

Az Európai Unió folyamatosan, kétoldalú szerződésekkel bővíti az AEO státus nemzetközi elismertségét.

Az AEO státus megadásának feltételei

A kérelmezőnek a következőknek kell megfelelnie:
 • A vámszabályok betartása tekintetében megfelelő előélet igazolása.
 • A kereskedelmi és – adott esetben – szállítási nyilvántartások vezetésének kielégítő színvonalú rendszere, amely lehetővé teszi a megfelelő vámellenőrzést.
 • Igazolt fizetőképesség.
 • Megfelelő biztonsági standardok megléte.
 
A kérelmezési eljárás és az AEO státus megtartása

A tanúsítvány kiadására irányuló kérelem formanyomtatványát a Közösségi Vámkódex végrehajtási rendeletének 1C melléklete tartalmazza. E melléklet határozza meg azt is, hogy a kérelemhez milyen további dokumentációt kell mellékletként benyújtani. Az AEO-tanúsítvány hatálybalépését követően felfüggesztésig vagy visszavonásig érvényes, vagyis határozatlan időre szól, de a hatóság folyamatosan ellenőrzi a kritériumok meglétét.

További információ
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Engedélyezett gazdálkodó (AEO)
Jogosultak köre  (további információ) 
Nemzetközi ellátási lánc szereplője, aki lehet:
 • gyártó,
 • exportőr,
 • szállítmányozó,
 • vámügynök,
 • fuvarozó,
 • importőr,
 • egyéb, például terminálüzemeltető, rakodó és csomagoló,
 • raktárengedélyesek és egyéb tárolási szolgáltatók.
Kizáró okok  (további információ) 
 • Amennyiben a nemzetközi gazdasági szereplő tevékenysége az EU gazdasági határait nem lépi át.
 • Amennyiben nem teljesülnek az AEO státus megadásának feltételei.
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Nem
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
Határidők  (további információ) 
A vámhatóság az igényléstől számított 120 napon belül adja meg a tanúsítványt, amely idő egy alkalommal 60 nappal meghosszabbítható.
Internet  (további információ)