AZ ADÓHATÓSÁG TELEFONOS ÜGYINTÉZŐ RENDSZERE

Az adóhatóság telefonos ügyintéző rendszere
A telefonon intézhető ügyek köre

A telefonos ügyintéző rendszerben a NAV adóztatási szerve az alábbi ügyek telefonos intézésének lehetőségét biztosítja:
 1. az  adózó – állami  adóhatóságnál  nyilvántartott  törzsadataira vonatkozó – egyedi bejelentéseivel, változás-bejelentéseivel kapcsolatos eljárás,
 2. adóazonosító jelről igazolás kiállítás,
 3. levelezési cím rögzítés,
 4. közösségi adószám igénylése,
 5. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 23. § (3) bekezdése szerinti bejelentés (értékhatár elérésének bejelentése),
 6. egészségügyi szolgáltatási járulék hatálya alá történő bejelentkezés,
 7. az Art.16. § (4) bekezdése szerinti (biztosítotti bejelentés) kötelezettséggel összefüggésben a munkáltató  vagy a kifizető által hibásan benyújtott bejelentő és változás-bejelentő adatlap javítás,
 8. papíralapon érkezett vagy papíralapon is benyújtható, elektronikus úton érkezett bevallás javítása,
 9. adónemek közötti átvezetés kezdeményezése,
 10. hibásan benyújtott átvezetési kérelem javítása,
 11. személyi jövedelemadó tartozás rendezését követő kiutalás az önkéntes biztosító pénztár részére, nyugdíj-előtakarékossági számlára, nyugdíjbiztosítási számlára,
 12. adófolyószámlával kapcsolatos észrevétel,
 13. adó-, együttes adó- és jövedelemigazolás iránti kérelem előterjesztése,
 14. a gépjármű-forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó nyilatkozat rögzítése,
 15. tájékoztatás az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról,
 16. tájékoztatás a közösségi adószám érvényességéről,
 17. egyedi tájékoztatásaz adózó állami adóhatósághoz bejelentett törzsadatairól, az adózó adószámlájáról, az adózó adószámla-kivonatáról, az adózót érintő fizetési kötelezettségről, köztartozásról, adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó adóhatósági regisztrációról, az állandó meghatalmazásról, az adózó bevallásainak adatairól, az adózó hibás bevallásáról, az adózó által elmulasztott bevallások miatt kiszabott mulasztási bírságról.

A szolgáltatás igénybevételének feltételei

A telefonos ügyintéző rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez egy egyedi azonosító kód (PIN-kód), azaz ügyfél-azonosító szám szükséges. Az ügyfél-azonosító szám olyan véletlenszerűen képzett 8 jegyű szám, amely a telefonáló beazonosítását szolgálja. Az azonosítószám képzését az ügyfél vagy képviselője – az adóhatóság honlapjáról letölthető – papíralapon vagy Ügyfélkapun keresztül elektronikusan beküldött TEL elnevezésű nyomtatványon illetékmentesen kérheti.

Az ügyfél-azonosító szám kiadására a közigazgatási ügyintézési határidő általános szabályai vonatkoznak, ugyanakkor a tapasztalatok szerint – elsősorban az elektronikus úton igényelt – azonosítók legfeljebb néhány napon belül kiküldésre kerülnek. Célszerű tehát azonosító kódot igényelni, mert annak rendelkezésre állása esetén – a fent említett kategóriákban – a későbbiekben felmerülő adóügyek azonnali intézésére nyílik lehetőség. Egyéni ügyfél-azonosító hiányában azonban az adózó, illetve képviselője az egyes adóügyeit nem intézheti telefonon.

Az ügyfél-azonosító számot a TEL nyomtatvány papír alapú benyújtása esetén biztonsági, ún. „bélelt” borítékban, ajánlott küldeményként postázza az adóhatóság az ügyfél vagy meghatalmazottja részére, míg a kérelem Ügyfélkapun keresztül történő benyújtása esetén az ügyfél-azonosító szám a kérelmező elektronikus tárhelyére kerül megküldésre.

Az ügyfél-azonosító szám elvesztését, megsemmisülését, jogosulatlan személy által történt megismerését az adózó vagy képviselője haladéktalanul köteles az adóhatósághoz papíralapon írásban vagy az Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton, illetve az ÜCC rendszeren keresztül telefonon bejelenteni. Ez utóbbi esetben az adóhatóság az adózó, illetve képviselőjének azonosítását az általa nyilvántartott, természetes azonosító adatok segítségével végzi el. Az ügyfél-azonosító szám letiltása esetén a szolgáltatás további igénybevételéhez mindenképpen új TEL nyomtatvány benyújtása szükséges.

 A telefonos ügyintéző rendszerben az adózók nem csak saját ügyükben, hanem képviselőként más ügyében is eljárhatnak abban az esetben, ha az ügyfél-azonosító szám igénylése mellett rendelkeznek állandó és teljes körű meghatalmazással, és képviseleti jogosultságukat a T180-as adatlapon az adóhatósághoz korábban már bejelentették.

Az ügyintézés menete

1. A telefonáló egyedi beazonosítása az adóigazolványon feltüntetett 10 jegyű adóazonosító jelének és az ügyfél-azonosító számának (PIN-kódjának) megadásával történik.
2. Ha az ügyfél képviselőként, tehát más nevében jár el, akkor meg kell adnia annak az adózónak az adószámát vagy adóazonosító jelét is, akinek az ügyében el kíván járni. Célszerű ezért az ügyfél-azonosító számot, valamint az adószámot/adóazonosító jelet a hívás kezdeményezése előtt előkészíteni. Az adatbiztonságot szolgálja, hogy amennyiben az ügyfél több alkalommal is téves egyedi azonosítót használ, a rendszer a jogosultságát egy órára felfüggeszti, amelyre hangbemondás figyelmezteti. Az ideiglenes letiltás utáni többszöri sikertelen próbálkozást követően az azonosító törlésre kerül. Törölt ügyfél-azonosító számmal rendelkező ügyfeleink a szolgáltatást kizárólag a TEL nyomtatvány ismételt benyújtása, új ügyfél-azonosító képzése és kiküldése után vehetik igénybe.
3. Sikeres azonosítást követően az ügyfelek a telefon nyomógombjainak segítségével kiválaszthatják azt a menüpontot (tárgykört, ügytípust), amelyben ügyet szeretnének intézni vagy egyedi tájékoztatást szeretnének kapni. A telefonhívást a rendszer a telefonáló illetékessége szerinti megyei igazgatóságra, az adott típusú telefonos ügyintézésre bejelentkezett ügyintézőhöz osztja le. A telefonos ügyintéző rendszer menüstruktúrája a NAV honlapjáról letölthető.
4. A NAV adóztatási szerve az ÜCC rendszerben folytatott telefonbeszélgetéseket rögzíti, és meghatározott időtartamig tárolja. A rögzített telefonbeszélgetéseket az adózók 90 napon belül üzemidőn kívül, vagyis akár az éjszakai órákban, illetve hétvégén is visszahallgathatják. A visszahallgatás feltétele, hogy az ügyfél a beazonosítást követően rendelkezzen a telefonbeszélgetéshez kapcsolódó ügyiratszámmal. Az ügyiratszámot ügyfeleink a beszélgetés során az ügyintéző tájékoztatása alapján vagy a PIN-kód igénylés során megadott e-mail címre, vagy SMS fogadására alkalmas telefonszámra küldött szöveges üzenet útján ismerhetik meg.
 
Üzemidő és elérhetőség

A NAV adóztatási szervének telefonos ügyintéző rendszere belföldről helyi tarifával hívható a 06-40/20-21-22 telefonszámon, de külföldről is elérhető a 36-1/441-96-00 telefonszámon. A telefonos ügyintéző szolgáltatás munkanapokon
 • hétfőtől csütörtökig 8.30–16 óráig,
 • pénteken 8.30–13.30-ig
áll rendelkezésre. A telefonos ügyintéző rendszer üzemidejéről annak menürendszerében is tájékoztatást kaphat.

Forrás: NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
NAV, telefonos ügyintézés
Jogosultak köre  (további információ) 
Ügyfél-azonosító számmal rendelkező adózó
Kizáró okok  (további információ) 
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Igen
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
 1. Általános nyomtatványkitöltő program letöltése: ITT.
 2. Bevalláshoz szükséges űrlapok kitöltése (lásd köv. mező)
 3. Űrlapok kitöltése és beküldése (magyarorszag.hu, ügyfélkapu-regisztráció szükséges)
Határidők  (további információ) 
Internet  (további információ)