ENERGIAADÓ

Energiaadó
Az energiaadó hatálya a földgázra, a szénre és a villamos energiára terjed ki, az ásványolajtermékek adóztatására jövedéki adóigazgatási eljárás keretében kerül sor. Adókötelezettség azt terheli, aki a terméket ténylegesen felhasználja. Fő szabály szerint az adókötelezettség az energiaadó a termék forgalmazásának azon pontjához köthető, ahonnan a végső felhasználó már beazonosítható. Lényeges azonban, hogy az irányelv megteremti az egyes tagállamok számára annak lehetőségét, hogy a lakossági végfelhasználást („nem üzleti célú felhasználás”) mentesítsék az adó alól. A hazai szabályozás él ezzel a lehetősséggel, ezért a lakossági fogyasztók által megvásárolt energiát nem terheli energiaadó.

Az adókötelezettség egyes esetei

Az adófizetési kötelezettség egyes esetei az alábbi táblázatban foglalhatók össze:
 

Adókötelezettség keletkezésének egyes esetei
Alanya Számla tartalma Adófizetés módja A fizetési kötelezettség keletkezésének időpontja
Az energiakereskedő felhasználónak energiát értékesít, kivéve a lakossági fogyasztónak történő értékesítést energiakereskedő az energiaadót fel kell tüntetni a számlában önadózás teljesítés időpontja
Az energiakereskedő saját célra használ fel energiát energiakereskedő nincs önadózás felhasználás időpontja
A felhasználó belföldön közvetlenül termelőtől vagy szervezett piacról energiát vásárol, kivéve a lakossági fogyasztó általi vásárlást felhasználó nem kell feltüntetni önadózás teljesítés időpontja
A felhasználó közvetlenül az Európai Unió más tagállamából energiát vásárol, kivéve a lakossági fogyasztó általi vásárlást felhasználó nem kell feltüntetni önadózás adóbevallási időszak utolsó napja
 
A felhasználó közvetlenül az Európai Unión kívüli országból energiát vásárol, kivéve a lakossági fogyasztó általi vásárlást felhasználó nem kell feltüntetni kivetés vámjogi szabadforgalomba bocsátás
A felhasználó a szén vásárlásakor valótlan nyilatkozatot tesz az energiakereskedőnek arról, hogy lakossági fogyasztó felhasználó utólag nem kell feltüntetni adóellenőrzés nyomán, határozat visszamenőleg a vásárláskor
A felhasználó az előbbi pontokban nem említett esetben energiaadóval nem terhelt energiát vásárol vagy használ fel felhasználó nem kell fel tüntetni önadózás teljesítés időpontja
A személy saját felhasználásra termel energiát, kivéve ha
 • a termelt villamos energiát megújuló energiaforrásból állítja elő vagy
 • a termelt energia felhasználása adó visszaigénylésre jogosító célra történik, vagy
 • a termelt villamos energiát adóval terhelt energia felhasználásával és 50 megawatt alatti teljesítményű erőműben állítja elő, feltéve hogy nem él az adó-visszaigénylési jogosultságával.
előállító nincs önadózás felhasználás időpontja
 

Az energiaadó alapja és mértéke

 
Az adó alapja Az adó mértéke
villamos energia mennyisége, megawattórában mérve 310,50 forint/megawattóra
földgáz mennyisége, gigajoule-ban mérve 93,50 forint/gigajoule
szén mennyisége, ezer kg-ban mérve 2516 forint/ezer kg

Forrás: NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Energiaadó
Jogosultak köre  (további információ) 
Energiakereskedők, felhasználók és előállítók a cikkben szereplő táblázat szerint
Kizáró okok  (további információ) 
Az adó-visszaigénylés, levonásra való jogosultság a törvény alapján megilleti:
 • azt a személyt, aki elosztó vagy átviteli hálózatra betáplált villamos energia előállításához használ fel energiát;
 • az erőművet vagy távhőtermelő létesítményt üzemeltető személyt, aki energiát kapcsolt hő- és villamos energia előállítására használja fel;
 • azt a távhőtermelő létesítményt üzemeltető személyt (ideértve a külön rendelet szerint központi fűtést és melegvíz-szolgáltatást végző személyt is), aki lakosságnak szolgáltatott hő előállítására energiát használ fel;
 • azt a személyt, aki kémiai redukcióban, elektrolitikus és kohászati folyamatban energiát használ fel;
 • azt a személyt, aki vegyipari alapanyagként használ fel földgázt;
 • azt a személyt, aki saját felhasználásra előállított villamos energia termelésére energiát használt fel;
 • azt a személyt, aki a párnagázkészlet feltöltésére vagy szinten tartására a föld alatti gáztárolóba, illetve a szállító- vagy elosztóvezeték feltöltése céljából a szállító- vagy elosztóvezetékbe földgázt tárol be;
 • azt a személyt, aki hálózati engedélyesként a hálózati veszteség pótlása céljából használ fel energiát;
 • azt a személyt, aki nem tüzelő- vagy fűtőanyagként használ fel szenet.
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Igen
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
 1. Általános nyomtatványkitöltő program letöltése: ITT.
 2. Bevalláshoz szükséges űrlapok kitöltése (lásd köv. mező)
 3. Űrlapok kitöltése és beküldése (magyarorszag.hu, ügyfélkapu-regisztráció szükséges)
Ügyfél-tájékoztató: 
Határidők  (további információ) 
Az adóalanynak az energiaadót a tárgyhót követő hó 20. napjáig kell bevallania és megfizetnie, illetve azt addig jogosult visszaigényelni.
Internet  (további információ)