KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

Környezetvédelmi termékdíj
Az egyes termékek funkciójuk betöltése során használatukkal, valamint elhasználódásuk után – általában hulladékként – terhelik vagy veszélyeztetik a környezetet. A termékdíjas szabályozás célja, hogy ösztönzőleg hasson a szennyező anyag kibocsátásának csökkentésére, elősegítse a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást, illetve a hazai és nemzetközi előírásokon alapuló hulladékgazdálkodási célkitűzések megvalósulását. További célja, hogy a termékdíjköteles termékek által közvetve vagy közvetlenül okozott környezeti károk megelőzéséhez, mérsékléséhez az állam számára pénzügyi forrásokat teremtsen.
 
A termékdíjköteles termékek köre

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) alapján a termékdíj-köteles termékek körébe tartozik
 • az akkumulátor;
 • a csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer (a továbbiakban együtt: csomagolószer);
 • az egyéb kőolajtermék;
 • az elektromos, elektronikai berendezés;
 • a gumiabroncs;
 • a reklámhordozó papír;
 • az egyéb műanyag termék;
 • az egyéb vegyipari termék;
 • irodai papír.
 
A termékdíj-kötelezettség alanyai

A törvény személyi hatálya azokra terjed ki, akik a tárgyi hatályban nevesített termékdíjköteles termékekkel meghatározott tevékenységet – első belföldi forgalomba hozatal vagy saját célú felhasználás, továbbá bérgyártás – végeznek.

A termékdíj-kötelezettség
 • az első belföldi forgalomba hozót vagy első saját célú felhasználót,
 • belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevőjét vagy a saját célú felhasználót,
 • bérgyártás esetén a bérgyártatót terheli.
 
A termékdíj alapja, mértéke

A környezetvédelmi termékdíj alapja a termékdíjköteles termék tömege kilogrammban kifejezve, melyet a bevallásban két tizedesjegy-pontossággal kell feltüntetni. Az egyes termékkörökre vonatkozó kilogrammra vetített általános szabályok szerinti egységnyi termékdíjtételt a Ktdt. 2. melléklete tartalmazza.

Az egyes termékdíj-köteles termékek termékdíj-tételei
Termék/anyag Termékdíjtétel (Ft/kg)  
 
Gumiabroncs  
Gumiabroncs 57  
Csomagolószerek  
Műanyag 57  
Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 57  
Társított rétegzett italkarton 19  
Fém 19  
Papír, fa, természetes alapú anyag 19  
Üveg 19  
Egyéb 57  
Kereskedelmi csomagolószerek  
Fém 304  
Egyéb kőolajtermékek  
Kenőolaj 114  
Akkumulátor  
Elektrolittal feltöltött akkumulátor 57  
Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor 57  
Reklámhordozó papír  
Reklámhordozó papír 85  
Elektromos, elektronikai berendezés  
Háztartási nagygépek 57  
Háztartási kisgépek 57  
Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a rádiótelefon készülék 57  
Szórakoztató elektronikai cikkek 114  
Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok 57  
Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 57  
Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök 57  
Adagoló automaták 114  
Rádiótelefon készülék 304  
Irodai papír    
Irodai papír 19  
Egyéb vegyipari termék    
Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek 11  
Szépség- vagy testápoló készítmények 57  
Egyéb műanyag termék    
Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru 1900  

Amennyiben a kötelezett egyéni hulladékkezelést teljesítőként jelentkezett be az adóhatósághoz, az egyes termékkörökre vonatkozó kilogrammra vetített egységnyi termékdíjtételt és a fizetendő díjra vonatkozó számítási módot a Ktdt. 3. melléklete tartalmazza.

Bejelentés

A kötelezett a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységét annak megkezdésétől számított 15 napon belül az állami adóhatóságnál bejelenti, hogy a hulladékhasznosítási kötelezettségét kollektív teljesítéssel vagy egyéni hulladékkezelést teljesítőként, illetve termékdíjátalányt fizetőként, továbbá a termékdíj-kötelezettségét a készletre vételre vagy a forgalomba hozatalra, illetve a saját célú felhasználásra vonatkozó szabályok szerint teljesíti. A termékdíj-kötelezettségre kiható bármely változást a kötelezett, annak bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles bejelenteni.

Bevallás

A kötelezett – az átalányfizetést választó kötelezett kivételével – a nyilvántartása alapján az állami adóhatósághoz – annak honlapján közzétett – elektronikusan támogatott formanyomtatványon, elektronikus úton és formában, negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig bevallást nyújt be.

A csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett bevallását a tárgyévet követő év január 20-ig köteles elektronikus úton beküldeni, míg a mezőgazdasági termelőként átalányfizetést választónak nem kell bevallást készítenie, ezzel teljes mértékben mentesül a bevallási, adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség alól.

Befizetés

Az adómegállapítási időszakban (tárgynegyedévben) forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált termékdíj-köteles termék mennyisége után keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettséget a bevallás benyújtására meghatározott határidőig kell teljesíteni. Ez az általános szabályok értelmében a tárgynegyedévet követő hónap 20. napját jelenti.

Forrás: NAV
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Környezetvédelmi termékdíj
Jogosultak köre  (további információ) 
A törvény személyi hatálya azokra terjed ki, akik a tárgyi hatályban nevesített termékdíjköteles termékekkel meghatározott tevékenységet – első belföldi forgalomba hozatal vagy saját célú felhasználás, továbbá bérgyártás – végeznek.
A termékdíj-kötelezettség
• az első belföldi forgalomba hozót vagy első saját célú felhasználót,
• belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevőjét vagy a saját célú felhasználót,
• bérgyártás esetén a bérgyártatót terheli.
Kizáró okok  (további információ) 
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Igen
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
 1. Általános nyomtatványkitöltő program letöltése: ITT.
 2. Bevalláshoz szükséges űrlapok kitöltése (lásd köv. mező)
 3. Űrlapok kitöltése és beküldése (magyarorszag.hu, ügyfélkapu-regisztráció szükséges)
Határidők  (további információ) 
A termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységet annak megkezdésétől számított 15 napon belül az állami adóhatóságnál kell bejelenteni.
A bevallást a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig kell benyújtani.
Internet  (további információ)