TÁJÉKOZTATÓ BANKKÁRTYÁS ADÓFIZETÉSRŐL

Tájékoztató bankkártyás adófizetésről
A bankkártyás adófizetés szabályai

A pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett adózó a bankkártya használatával adófizetést valamennyi, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adóra, illetve az adóhatóság által nyilvántartott visszafizetendő költségvetési támogatásra teljesíthet.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók kizárólag:
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezett eljárásokért fizetendő eljárási illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat,
 • bírósági, közigazgatási eljárási illetéket,
 • adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díjat,
 • egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher-fizetési kötelezettséget, továbbá
 • amennyiben végrehajtás alatt áll, a végrehajtói letéti számlára történő befizetést teljesíthetnek bankkártyás befizetés útján.

A fentieken túl az állami adóhatóságnál lehetőség van az árverési vételár, illetve vételárelőleg bankkártya használatával történő megfizetésére is.

Bankkártyás befizetést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke által kijelölt ügyfélszolgálatokon, nyitvatartási idő alatt teljesíthet az adózó, az egyébként irányadó illetékességi szabályoktól függetlenül. A bankkártyával történő adófizetés a napi vásárlásoknál már jól ismert POS terminálokon keresztül történik.

A bankkártyával történő adófizetés során az ismert logókat viselő összes bankkártya elfogadott – függetlenül attól, hogy melyik kibocsátótól származik, elfogadottak tehát például a
 • Visa,
 • Visa Electron,
 • American Express,
 • MasterCard,
 • MasterCard Electronic és
 • Maestro
kártyatípusok.

Befizetést teljesíthet a magánszemély saját nevében, továbbá egyéb szervezet, gazdasági társaság a képviselője, illetve meghatalmazott képviselője, meghatalmazottja, pénzügyi képviselője útján, amennyiben képviseleti jogosultságát igazolja. A képviseleti jogosultság vizsgálata a hatályos jogszabály szerint történik. A bankkártyás adóbefizetésnél a magánszemély nevére szóló kártya használatát illetően képviseletnek, meghatalmazásnak nincs helye.

A bankkártyás adóbefizetés során a befizetést teljesítő adózó a letéti kartonra történő befizetés, illetőleg az árverési vételár és vételárelőleg megfizetésének kivételével nyilatkozatot tesz arról, hogy a bankkártyával megfizetett összeget az adóhatóság mely adókra, milyen összegben számolja el a befizetésre jogosult adózó adófolyószámláján. Az adóhatóság az adózó nyilatkozatának figyelembevételével teljesíti a bankkártyával befizetett összeg adónkénti elszámolását.

A bankkártyás adófizetés költségei az államot terhelik.

Információ az ügyfélszolgálatokról: Ügyfélszolgálat-kereső - Adó 

Forrás: NAV
 
Összes mező becsukása
Az ügycsoport (adózási forma) megnevezése  (további információ) 
Jogosultak köre  (további információ) 
Kizáró okok  (további információ) 
Elektronikus ügyintézés lehetősége: 
Nem
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók  (további információ) 
Határidők  (további információ) 
Internet  (további információ)