Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel

Rövid- vagy középlejáratú hitel a vissza nem térítendő támogatásokhoz szükséges önrész biztosítására.

 
A hitel összege
 • 500 000–50 millió forint
 • a hitel összege a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel keretében felvett összeggel együtt legfeljebb 50 millió forint

Fizetendő kamat
 • változó, 1 havi Bubor +4,5% – 5% állami kamatkedvezmény

Egyéb díjak
 • a hitelgarancia díja évi 1,3% (ehhez 50% állami díjtámogatás vehető igénybe)
 • egyéb díjak a részletes kondíciós lista szerint

Futamidő
 • 1–10 év

Hitelfelvevők
 • mikro-, kis- és középvállalkozások

Saját erő
 • a beruházás összköltségének legalább 20%-a

Finanszírozható tevékenységek
 • vissza nem térítendő állami támogatások megelőlegezése

Nem finanszírozható tevékenységek
 • exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek
 • teherszállító járművek vásárlása közúti teherszállítás terén működő vállalkozások esetén
 • fekete- vagy barnaszénbányászathoz kapcsolódó tevékenység

Egyéb feltételek
 • 2 lezárt üzleti év

Biztosítékok
 • magánszemély készfizető kezességvállalása
 • támogatás engedményezése
 • hitelgarancia

A program kezelőszervezete
KAVOSZ Zrt.

További részletes információ