Építésügyi hatósági feladatok (témakörök szerint)

Kódszám Cím Témakör Élethelyzetek Érvényesség kezdete
JEGYZ00002 Építési engedély kiadása iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00006 Bontási engedély kiadása iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00008 Használatbavételi engedély iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00009 Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00011 Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem (Fennmaradási engedély iránti kérelem) Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00013 Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00014 Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00023 Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00024 Építésügyi hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítása iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00025 Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00026 Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00029 Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00031 Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély iránti kérelmekről való tájékoztatás Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00032 Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről szóló tájékoztatás Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00033 Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének, igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.