Kormányhivatalokba integrált szervek (témakörök szerint)

Kódszám Cím Témakör Élethelyzetek Érvényesség kezdete
FOLDH00027 Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem Ingatlan-nyilvántartás vezetése 2014. augusztus 28.
FOLDH00068 Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem Földmérés és térképészet 2014. augusztus 28.
FOLDM00005 A családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, módosítás, nyilvántartásból való törlés iránti kérelem Földművelésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JARAS00003 Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JARAS00040 Összevont telepítési eljárás iránti kérelem Építésfelügyelet 2014. augusztus 28.
JARAS00045 Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elér Építésfelügyelet 2014. augusztus 28.
JARAS00101 Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás 2014. augusztus 28.
JARAS00102 Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás 2014. augusztus 28.
JARAS00103 Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás 2014. augusztus 28.
JARAS00104 Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem Állatmenhelyekkel és állatpanziókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JARAS00105 Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem Állatmenhelyekkel és állatpanziókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JARAS00106 Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem Építésfelügyelet 2014. augusztus 28.
JEGYZ00601 Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem A lakások és helyiségek bérletével, illetve elidegenítésével kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00602 Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő  és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem A lakások és helyiségek bérletével, illetve elidegenítésével kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
NEPEG00022 Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése Kémiai biztonság 2014. augusztus 28.
NEPEG00023 Veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról szóló bejelentés Kémiai biztonság 2014. augusztus 28.
NEPEG00024 Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése Kémiai biztonság 2014. augusztus 28.
NEPEG00025 Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése Ifjúságvédelem 2014. augusztus 28.
NEPEG00026 Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése Gyermek-és ifjúságegészségügy 2014. augusztus 28.
NEPEG00031 Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem Környezet-és településegészségügy 2014. augusztus 28.

Oldalak