Kormányhivatalokba integrált szervek (témakörök szerint)

Kódszám Cím Témakör Élethelyzetek Érvényesség kezdetecsökkenő sorrend
NEPEG00025 Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése Ifjúságvédelem 2014. augusztus 28.
OKMIR00072 Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00103 Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt Gépjárművel kapcsolatos ügyek 2014. augusztus 28.
OKMIR00036 Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00062 Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JARAS00003 Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
NEPEG00026 Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése Gyermek-és ifjúságegészségügy 2014. augusztus 28.
OKMIR00073 Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00105 Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem Gépjárművel kapcsolatos ügyek 2014. augusztus 28.
OKMIR00041 Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00063 Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JARAS00040 Összevont telepítési eljárás iránti kérelem Építésfelügyelet 2014. augusztus 28.
NEPEG00031 Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem Környezet-és településegészségügy 2014. augusztus 28.
OKMIR00074 Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00106 Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00042 Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00064 Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00084 Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása Hivatalból induló ügyek 2014. augusztus 28.
JARAS00045 Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elér Építésfelügyelet 2014. augusztus 28.
OKMIR00023 Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.

Oldalak