Kormányhivatalokba nem integrált szervek (témakörök szerint)

Kódszám Cím Témakör Élethelyzetek Érvényesség kezdete
IPARK00001 Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése Nyilvántartási feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00002 Építési engedély kiadása iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00006 Bontási engedély kiadása iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00008 Használatbavételi engedély iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00009 Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00011 Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem (Fennmaradási engedély iránti kérelem) Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00013 Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00014 Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00023 Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00024 Építésügyi hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítása iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00025 Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00026 Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00029 Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00031 Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély iránti kérelmekről való tájékoztatás Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00032 Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről szóló tájékoztatás Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00033 Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének, igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00222 Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem Növényvédelemmel kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00402 A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket A panasszal és a közérdekű bejelentéssel kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00605 Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem A kereskedelmi tevékenységek bejelentésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00609 Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem A vásárokkal, a piacokkal és a bevásárlóközpontokkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.

Oldalak