Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok (témakörök szerint)

Kódszám Cím Témakör Élethelyzetek Érvényesség kezdete
OKMIR00032 Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00033 Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00035 Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00036 Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00041 Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00042 Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00043 Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00044 Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00062 Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00063 Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00064 Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00065 Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00066 Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00067 Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00068 Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása - a rendszám jellegétől függően) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00069 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00070 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00071 Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00072 Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00073 Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.

Oldalak