Okmányiroda (témakörök szerint)

Kódszám Cím Témakör Élethelyzetek Érvényesség kezdete
OKMIR00023 Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00024 Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00025 Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt) Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00026 Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00027 Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00032 Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00033 Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00035 Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00036 Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00041 Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00042 Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00043 Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00044 Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00052 Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00053 Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00054 Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00055 Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00056 Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00057 Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00062 Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.

Oldalak