Általános ügyleírások (témakörök szerint)

Kódszám Cím Témakör Élethelyzetek Érvényesség kezdete
JEGYZ00708 Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről Zenés, táncos rendezvény tartásának engedélyezésével kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ01001 Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem Adóügyi feladat 2014. augusztus 28.
MKEHK00001 Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem Utazásszervező és –közvetítői tevékenységgel kapcsolatos külön jogszabályokban előírt engedélyezési, nyilvántartási és a nyilvántartásban szereplő utazási vállalkozók ellenőrzésével kapcsolatos feladatkör 2014. augusztus 28.
MKEHK00002 Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységi engedély visszavonása és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem Utazásszervező és –közvetítői tevékenységgel kapcsolatos külön jogszabályokban előírt engedélyezési, nyilvántartási és a nyilvántartásban szereplő utazási vállalkozók ellenőrzésével kapcsolatos feladatkör 2014. augusztus 28.
MKEHK00014 Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem Áruk kiviteli (ideértve a reexportot is), behozatali szállításának, átszállításának engedélyezése bármely viszonylatban 2014. augusztus 28.
MKEHK00015 Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme Áruk kiviteli (ideértve a reexportot is), behozatali szállításának, átszállításának engedélyezése bármely viszonylatban 2014. augusztus 28.
MKEHK00016 Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem Áruk kiviteli (ideértve a reexportot is), behozatali szállításának, átszállításának engedélyezése bármely viszonylatban 2014. augusztus 28.
MKEHK00017 Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása A szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozása 2014. augusztus 28.
NEPEG00022 Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése Kémiai biztonság 2014. augusztus 28.
NEPEG00023 Veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról szóló bejelentés Kémiai biztonság 2014. augusztus 28.
NEPEG00024 Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése Kémiai biztonság 2014. augusztus 28.
NEPEG00025 Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése Ifjúságvédelem 2014. augusztus 28.
NEPEG00026 Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése Gyermek-és ifjúságegészségügy 2014. augusztus 28.
NEPEG00031 Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem Környezet-és településegészségügy 2014. augusztus 28.
OKMIR00023 Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00024 Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00025 Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt) Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00026 Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00027 Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00032 Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.

Oldalak