Általános ügyleírások (témakörök szerint)

Kódszám Cím Témakör Élethelyzetek Érvényesség kezdetecsökkenő sorrend
JEGYZ00637 Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
FOLDH00027 Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem Ingatlan-nyilvántartás vezetése 2014. augusztus 28.
JEGYZ00605 Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem A kereskedelmi tevékenységek bejelentésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00032 Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00055 Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JARAS00105 Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem Állatmenhelyekkel és állatpanziókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00627 Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00088 Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre) Előzetes eredetiségvizsgálat 2014. augusztus 28.
JEGYZ00706 Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem Zenés, táncos rendezvény tartásának engedélyezésével kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00108 Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem Gépjárművel kapcsolatos ügyek 2014. augusztus 28.
NEPEG00023 Veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról szóló bejelentés Kémiai biztonság 2014. augusztus 28.
OKMIR00070 Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00025 Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem Építésügyi hatósági feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00638 Közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
FOLDH00068 Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem Földmérés és térképészet 2014. augusztus 28.
JEGYZ00609 Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem A vásárokkal, a piacokkal és a bevásárlóközpontokkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00033 Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JEGYZ00707 Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése Zenés, táncos rendezvény tartásának engedélyezésével kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
OKMIR00056 Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok 2014. augusztus 28.
JARAS00106 Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem Építésfelügyelet 2014. augusztus 28.

Oldalak