Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
JARAS00101
Témakör: 
Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás
Élethelyzetek: 
Állatkereskedelem
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 61. § (1) - (2) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Állatvásár: olyan időszaki értékesítési hely – ideértve az állatbörzét és az állatárverést is –, ahol nem kizárólag egy állattartási helyről származó élő állatot – ide nem értve a fogyasztási célra szánt halat és más hasznos vízi állatot – árusítanak.
Állatvásárteret, állatpiacot, állatkiállítást - a jogszabályi előírások megtartása mellett - a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által engedélyezett helyen és időben szabad létesíteni, illetve tartani.
Az állatvásár megtartásához a járási főállatorvos engedélye szükséges.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés g) pont

Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 61. § (1)-(2) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala,
és ezt követően külön eljárásban: járási főállatorvos
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 61. § (1)-(2) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki teljesíteni tudja az állatvásárra vonatkozó általános jogszabályi előírásokat.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 7. sz. függelék
Kizáró okok  (további információ) 
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
NEM
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem JARAS00102
állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem JARAS00103
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 61. § (1) bekezdés
Ügyintézési határidő  (további információ) 
21 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
a tervezett állatvásár dátuma, időtartama és helyszíne,

a létesítő, tartó neve és címe,

a rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan (saját/bérelt) adatai, tulajdonosának/kezelőjének írásbeli hozzájárulása

a bemutatásra/forgalmazásra kerülő állatok tételes felsorolása faj és egyedszám szerint.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 61. § (1) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
NINCS
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Az ügyintézés során a tényállás tisztázásához szükségessé válhat az érintett külterületi ingatlan használati jogának igazolása, de ilyen kötelezettséget a vonatkozó jogszabályok tételesen nem tartalmaznak.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 61. § (1) bekezdés
Eljárási költségek  (további információ) 
3000 Ft

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel
kell megfizetni az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a házipénztárba fizetett illetéket készpénzátutalási megbízással a járási hivatal naponta fizeti meg az említett számla javára.

Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.

emellett a szakhatósági eljárás illetéke is költségként merül fel (ha külön illeték vagy díjtétel nincs meghatározva, ez szakhatóságonként további 3000 Ft)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. § (2), (4), (6) bekezdés
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c) pont
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), (2) bekezdés, 73. § (2), (4), (6) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 71. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §,
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (2) bekezdés h) pont
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI törvény 26. §, 29. §
Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §
Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 61. § (1) - (2) bekezdés, 62. § (2) bekezdés, 63. §, 7. számú függelék
A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés g) pont
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c) pont
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), (2) bekezdés, 73. § (2), (4), (6) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 71. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §,
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (2) bekezdés h) pont
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI törvény 26. §, 29. §
Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §
Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 61. § (1) - (2) bekezdés, 62. § (2) bekezdés, 63. §, 7. számú függelék
A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés g) pont
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Microsoft Word-dokumentum csatolva
Fogalmak  (további információ) 
Állatvásár tartásának engedélyezése:
Kérelem alapján, határozat formájában engedélyezi a vásár helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.

Állatvásár: olyan időszaki értékesítési hely - ideértve az állatbörzét és az állatárverést is -, ahol nem kizárólag egy állattartási helyről származó élő állatot - ide nem értve a fogyasztási célra szánt halat és más hasznos vízi állatot - árusítanak
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 61. § (1) bekezdés

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés g) pont
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Kapcsolódó fájlok: 
Kérelem
Nyomtatvány állatvásár engedélyezése iránti kérelemhez KÉRELEM / ADATVÁLTOZÁS
Tájékoztató
Ügyféltájékoztató Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelemhez