Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00078
Témakör: 
Hivatalból induló ügyek
Ügyintézési szint (további információ) 
Hivatalból induló eljárások
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 19/A. §
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása. A hatáskörrel rendelkező hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 19/A. § (1), (2) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
járási (fővárosban: kerületi) hivatal, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (1) bekezdés c) pont, (2) bekezdés e) pont
Jogosultak köre  (további információ) 
Ilyen ügytípus indítására az ügyfél nem jogosult.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (1) bekezdés c) pont, (2) bekezdés e) pont
Kizáró okok  (további információ) 
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem, az ügy hivatalból indul
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (1) bekezdés c) pont, (2) bekezdés e) pont
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele OKMIR00027; Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele OKMIR00052
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 19/A. § (4), (5) bekezdés
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Az újonnan indult egyéni vállalkozás nyilvántartásba vételét követő 30 nap. A korábban létesített egyéni vállalkozások éves ellenőrzési terv alapján kerülnek ellenőrzésre.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdés, 19/A. § (2) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A jogszabályok által az adott tevékenységi kör gyakorlásához szükséges követelményeket igazoló adatok.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 19/A. § (4) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Nincs
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
A jogszabályok által az adott tevékenységi kör gyakorlásához szükséges követelményeket igazoló dokumentumok (képesítések, engedélyek/bejelentések).
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 19/A. § (4) bekezdés
Eljárási költségek  (további információ) 
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (1) - (2) bekezdés, 7. § (3) bekezdés, 11. § (1), (3) bekezdés, 12.§ (2) bekezdés, 19. § (3) bekezdés, 19/A. § (1)-(5) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (2) bekezdés, 91. § (1) bekezdés, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pont
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (1) - (2) bekezdés, 7. § (3) bekezdés, 11. § (1), (3) bekezdés, 12.§ (2) bekezdés, 19. § (3) bekezdés, 19/A. § (1)-(5) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (2) bekezdés, 91. § (1) bekezdés, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pont
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Nincs
Fogalmak  (további információ) 
hatósági ellenőrzés: a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 88. §
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ)