Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00088
Témakör: 
Előzetes eredetiségvizsgálat
Élethelyzetek: 
Eredetiségvizsgálat
Ügyintézési szint (további információ) 
Azonnali ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés, 4. Melléklet 9.1. a) pont
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Ügyfél a járművére előzetes eredetiségvizsgálatot végeztetett el, ellenben az eredetiségvizsgálat elvégzését és annak eredményét tartalmazó hatósági bizonyítványt nem kapta kézhez, azzal még nem rendelkezik. Ebben az esetben ha az ügyfél sehol nem kérelmezi annak kiállítását, akkor a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a hatósági bizonyítványt annak keltezésétől számított 15 (tizenöt) nap múlva a kérelmező lakcímére postázza. Amennyiben az ügyfél ennél hamarabb kíván a hatósági bizonyítványhoz hozzájutni, akkor részére a hatósági bizonyítványt bármely közlekedési igazgatási hatóságnál (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak) valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának Ügyfélszolgálatán - díjmentesen - kiállítják, kinyomtatják.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdés, 4. Melléklet 9.1. a) pont
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Az előzetes eredetiségvizsgálatot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala végzi közreműködők igénybevételével, azonban a hatósági bizonyítvány ellenőrzését, kiadását a közlekedési igazgatási hatóság [fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak] valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ügyfélszolgálata feladataként határozza meg a jogszabály, amennyiben a hatósági bizonyítvány korábban nem került kézbesítésre.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdés, 4. Melléklet 9.1. a) pont
Jogosultak köre  (további információ) 
Elsődlegesen a kérelmező (aki az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését kérelmezte, és az arra irányuló kérelmen is szerepel), továbbá a jármű jogszerű tulajdonosa vagy üzembentartója, valamint ezek meghatalmazottja.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Lehetőség van meghatalmazott útján történő eljárásra
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § és 40/A. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
IGEN
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pont, 4. Melléklet 9.1. a) pont
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból OKMIR00089
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdés, 4. Melléklet 9.1. a) és b) pont
Ügyintézési határidő  (további információ) 
azonnali
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
Az elvégzett eredetiségvizsgálat beazonosításához szükséges adatok (a vizsgálat azonosítója, vagy a jármű rendszáma vagy alvázszáma), a kérelmező neve és címe.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pont, 4. Melléklet 9.1. a) pont
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
NEM
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Be kell mutatni a jármű eredetiségvizsgálatának elvégzéséről szóló igazolást, melyet az eredetiségvizsgálati tevékenységet végző vizsgálóállomáson kapott az ügyfél. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor a jármű tulajdonjogát vagy üzembentartói jogát igazoló dokumentum, okirat bemutatása szükséges.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pont, 4. Melléklet 9.1. a) pont
Eljárási költségek  (további információ) 
díjmentes
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 4. Melléklet 9.1. a) pont
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pont, 9/B. §, 13. § (3) bekezdés;
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 52. §;
Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdés, 4. Melléklet 9.1. a) pont;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006.( XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés d) pont, 9. § (1) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 116. §
Vonatkozó jogszabályhelyek:  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pont, 9/B. §, 13. § (3) bekezdés;
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 52. §;
Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdés, 4. Melléklet 9.1. a) pont;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006.( XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés d) pont, 9. § (1) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 116. §
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának internetes honlapján található: http://www.kekkh.gov.hu/hu/gepjarmu_eredetisegvizsgalat
Fogalmak  (további információ) 
Eredetiségvizsgálat elvégzéséről kiadott igazolás: Az eredetiségvizsgálatot elvégégző Közreműködő (vizsgálóállomás) által kiadott 'Igazolás', mely csupán az eredetiségvizsgálat elvégzését igazolja, de annak eredményét nem. Eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány: az elvégzett eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó közokirat. Eredetiségvizsgálat eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása (kézbesítése, kinyomtatása): A kérelmező (ügyfél) részére az eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány tényleges átadása, rendelkezésére bocsátása.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdés, 4. Melléklet 9.1. a) pont
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
NEM