Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

Törzsadatok
Kódszám: 
JEGYZ00617
Témakör: 
A vásárokkal, a piacokkal és a bevásárlóközpontokkal kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Üzemeltetés
Ügyintézési szint (további információ) 
Kérelem továbbítása
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/A. § (1) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Aki bevásárlóközpontot kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak (a jegyzőnek) bejelenteni. A jegyző a bejelentés alapján a bevásárlóközpontot nyilvántartásba veszi.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/A. § (1) bekezdés;
b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/A. §
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Magyarországon bejegyzett/nyilvántartásba vett cég, egyéni vállalkozó, illetve egyesület.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/A. §
Kizáró okok  (további információ) 
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem.
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem JEGYZ00609
Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem JEGYZ00613
Bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozó bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változás bejelentése JEGYZ00618
Bevásárlóközpont megszüntetésének bejelentése JEGYZ00619
Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése JEGYZ00620
Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése JEGYZ00603
Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem JEGYZ00605
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;
b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet;
c.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
Ügyintézési határidő  (további információ) 
15 nap.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
a.) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése
b.) a fenntartó neve, címe, székhelye, elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik,
c.) a fenntartó cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma,
d.) az üzemeltető neve, címe, székhelye, elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik,
e.) a bevásárlóközpont elnevezése,
f.) a bevásárlóközpont címe, az ingatlan helyrajzi száma,
g.) a területhasználatának jogcíme,
h.) a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési ideje,
i.) az üzletek, más árusítóhelyek száma
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdés
b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
NINCS
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Eljárási költségek  (további információ) 
3000 Ft illeték (általános tételű eljárási illeték). Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni. A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés 73. § (1)-(2) bekezdés
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 3. pont, 6/A. § (1) bekezdés, 6/G. § c) pont; b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e)-f) pont, 2. § (2)-(4) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 4/A. §, 6. § (1) bekezdés;
c.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdés, 23. § (1) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;
d.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2)-(3) bekezdés, 107. § (1) bekezdés;
e.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. § (2) bekezdés, 116. §.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 3. pont, 6/A. § (1) bekezdés, 6/G. § c) pont; b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e)-f) pont, 2. § (2)-(4) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 4/A. §, 6. § (1) bekezdés;
c.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdés, 23. § (1) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;
d.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2)-(3) bekezdés, 107. § (1) bekezdés;
e.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. § (2) bekezdés, 116. §.
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Fogalmak  (további információ) 
a.) bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak;
b.) fenntartó: a bevásárlóközpont helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős;
c.) üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a bevásárlóközpont vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 3. pont;
b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e)-f) pont
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Kapcsolódó fájlok: 
bejelentőlap
Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés