Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00024
Témakör: 
Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Okmányok cseréje
Okmányokkal kapcsolatos ügyintézés
Ügyintézési szint (további információ) 
Ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet 9.§ (2) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Ha az okmány megrongálódott az egyéni vállalkozói igazolvány cseréjét lehet kérni.A megrongálódott igazolvány cseréjének feltétele, hogy azt az egyéni vállalkozó a járási hivatalnak leadja.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet 9.§ (2) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
egyéni vállalkozó kérelmére kell kiállítani
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet 2.§ (2) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
aki nem egyéni vállalkozó, az okmány nem rongálódott meg, nem jól tölti ki az ügyfél az űrlapot.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet 9.§ (2) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem tér el az általános szabálytól.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Azonnal intézhető ügy
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. §
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem OKMIR00023, Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt) OKMIR00025, Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele OKMIR00026, Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele OKMIR00027
Ügyintézési határidő  (további információ) 
a kiállított igazolvány azonnal átvehető
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (4) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (állandó személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, kártya fomátumú vezetői engedély)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36. § (2) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
nincs
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
régi vállalkozói igazolvány
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet 9.§ (2) bekezdés
Eljárási költségek  (további információ) 
eljárás illetéke 5000 Ft, csekken
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XVII. melléklet 1. pont
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm.rendelet
az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.(XII.29.) IRM rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm.rendelet
az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.(XII.29.) IRM rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
nem áll rendelkezésre
Fogalmak  (további információ) 
Egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló – egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat.Egyéni vállalkozás:Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdés, az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (1) bekezdés, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195.§
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.
Kapcsolódó fájlok: 
Űrlap
ŰRLAP egyéni vállalkozói igazolvány cseréjéhez Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése