Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00025
Témakör: 
Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Okmányokkal kapcsolatos ügyintézés
Ügyintézési szint (további információ) 
Azonnali ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(XII.17.) IRM rendelet 6.§
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Ha az egyéni vállalkozó elvesztettnek vélt igazolványát megtalálta és bejelentése alapján részére új vállalkozói igazolvány került kiállításra, a régi és utóbb megtalált vállalkozói igazolványát köteles leadni vagy postán megküldeni a járási hivatalnak, aki az így megküldött okmányt bevonja.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(XII.17.) IRM rendelet 6.§
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Aki rendelkezik elveszettnek vélt és megtalált, illetve bejelentése alapján részére kiállított új vállalkozói igazolvánnyal is.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3. § (1) bekezdés , 10.§ (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Aki nem rendelkezik egyéni vállalkozói igazolvánnyal, és aki csak egy egy vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3. § (2) bekezdés, az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(XII.17.) IRM rendelet 6.§
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem tér el az általános szabálytól.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. §
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Azonnal intézhető ügy
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. §
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem OKMIR00023, Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem OKMIR00024, Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele OKMIR00026, Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele OKMIR00027
Ügyintézési határidő  (további információ) 
21 nap
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (állandó személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, kártya fomátumú vezetői engedély)
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36. § (2) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
nincs
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
régi vállalkozói igazolvány
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet 4.§ e., 9.§ (2) bekezdés
Eljárási költségek  (további információ) 
nincs
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm.rendelet
az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.(XII.29.) IRM rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Vonatkozó jogszabályhelyek:  a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm.rendelet
az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.(XII.29.) IRM rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
nem áll rendelkezésre
Fogalmak  (további információ) 
Egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló – egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat. Közokirat: Az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(XII.17.) IRM. rendelet 2.§ (1) bekezdés, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195.§
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.
Kapcsolódó fájlok: 
Űrlap
ŰRLAP egyéni vállalkozói igazolvány leadásához Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése