Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00057
Témakör: 
Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Okmányokkal kapcsolatos ügyintézés
Ügyintézési szint (további információ) 
Ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet, Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. §
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült. Pótlás esetén a kérelmet az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos változás bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kell benyújtani
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet 9. § (1) bekezdés
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. §
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala okmányirodai osztály
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Nincs
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Csak személyesen
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (4) bekezdés
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A § (2) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
OKMIR00024 egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem
Ügyintézési határidő  (további információ) 
A kiállított igazolvány azonnal átvehető az okmányirodában
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (4) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
Pótlás esetén a kérelmet az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos változás bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kell benyújtani
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 6. § (1) bekezdés, 14. § (5) bekezdés, Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet 9. § (1) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Nincs. Az igazolvány kiállítása az ország bármely okmányirodájában kérhető személyesen
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (4) bekezdés
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Nincs
Eljárási költségek  (további információ) 
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes. Az igazolvány elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén a pótlás illetéke 5 000 forint.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 8. §, Az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény XVII. Számú melléklete
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
Az egyén vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A § (1), (2) a), c) 4. § (1) 7. § (2) 8. §, 14. §. (1-6). bekezdés,15. §, 16. §., 10. § (1-5.) bekezdés.
Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet (5-9.) bekezdés.
Az egyéni vállalkozó tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény XVII. számú melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (2), valamint 85. § (1) bekezdés
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyén vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A § (1), (2) a), c) 4. § (1) 7. § (2) 8. §, 14. §. (1-6). bekezdés,15. §, 16. §., 10. § (1-5.) bekezdés.
Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet (5-9.) bekezdés.
Az egyéni vállalkozó tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény XVII. számú melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (2), valamint 85. § (1) bekezdés
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig_ig_igenyes
Fogalmak  (további információ) 
Egyéni vállalkozói igazolvány: közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló - egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő - adatokat.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdés
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig_adatvaltozas
Kapcsolódó fájlok: 
Törzslap
ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP 1.