Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00055
Témakör: 
Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Bejelentés és nyilvántartásba vétel
Ügyintézési szint (további információ) 
Ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 17. § (1) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az elhalálozástól számított 90 napon belül bejelenti.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 17. § (1) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
járási hivatal (fővárosban: kerületi hivatal) okmányirodája
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdés a) pont
Jogosultak köre  (további információ) 
Az elhunyt egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányábanvagy annak egyetértésével az elhunyt örököse jogosult a vállalkozás folytatására.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 17. § (1) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
Az elhunyt egyéni vállalkozó halálának napjától számított 90 nap eltelte. Az özvegy nem járult hozzá az egyéni vállalkozás örökös általi folytatásához.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 17. § (1) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Csak személyesen intézhető ügytípus.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 17. § (3) bekezdés
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdés, 17. § (3) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele OKMIR00027,
egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem OKMIR00023
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdés, 19. § (1) bekezdés c) pont
Ügyintézési határidő  (további információ) 
A jogszabálynak megfelelő bejelentés haladéktalanul feldolgozásra kerül.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 7. § (2) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
“Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése“ űrlapon meghatározott adatok.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 5. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
NEM (A kérelem benyújtása csak személyesen tehető meg, azonban a bejelentéshez szükséges űrlapot elektronikusan lehet letölteni és kitölteni).
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 17. § (3) bekezdés, az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Örökösi jogon folytatott egyéni vállalkozás esetén az özvegy írásbeli hozzájáruló nyilatkozata.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 17. § (1) bekezdés
Eljárási költségek  (további információ) 
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és illetékmentes.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 8. §,
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a), b) pontok, 5. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (2) bekezdés, 8. §, 10. § (1) bekezdés, 17. § (1), (3) (4) bekezdések, 19. § (1) c) pont, az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény XVII. számú melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) bekezdés, 86. § (2) bekezdés, valamint 85. § (1) bekezdés,
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a), b) pontok, 5. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (2) bekezdés, 8. §, 10. § (1) bekezdés, 17. § (1), (3) (4) bekezdések, 19. § (1) c) pont, az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény XVII. számú melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) bekezdés, 86. § (2) bekezdés, valamint 85. § (1) bekezdés,
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Nincs
Fogalmak  (további információ) 
Özvegy: az elhunyt túlélő házastársa, Örökös: az a személy, akinek az örökhagyó az egész hagyatékát, illetőleg annak meghatározott hányadát juttatja.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  1959. évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről 636. § (2) bekezdés
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
http://kekkh.gov.hu/hu/evig, http://kekkh.gov.hu/hu/evig_megkezdes_bejelentes,
http://kekkh.gov.hu/letoltes/evig_kitoltesi_bejelentes.pdf
Kapcsolódó fájlok: 
Bejelentőlap
EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1.