Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00054
Témakör: 
Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Bejelentés és nyilvántartásba vétel
Ügyintézési szint (további információ) 
Ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 18. § (4) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét a változásbejelentési űrlapon benyújtott, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó, a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon tett bejelentésével folytathatja. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel. A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap!
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 18. § (4) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az eljáró hatóság megnevezése azért szükséges, hogy megállapítható legyen, hogy a kormányablakból melyik szervhez kerül ügyintézésre az ügyfél által kezdeményezett hatósági ügy.
Jogosultak köre  (további információ) 
Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 18. §-a
Kizáró okok  (további információ) 
A szüntelés minimális időtartama egy hónap. Ebből adódóan szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenység fogytatására egy hónap után van lehetőség.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 18. § (1) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
A vállalkozó a bejelentést elektronikus úton tudja megtenni a “Változás bejelentés“ űrlap ügyfélkapun keresztüli megküldésével.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 18. § (4) bekezdés
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem intézhető az ügy helyben.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az adott üggyel szorosan összefüggő, illetve az adott tárgykörben jellemzően felmerülő egyéb hatósági ügyek megjelölése (az ügyeket a mellékelt ügylistából kell kiválasztani, de azokat a kapcsolódó ügyeket is fel kell tüntetni, amelyek ott nem szerepelnek.)
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Amennyiben az ügyfél az adatváltozási adatlapot megfelelően töltötte ki, akkor haladéktalanul feldolgozásra kerül a kérelem.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 7. § (2) bekezdés és 18. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
Változás bejelentés űrlapon megjelölt adatok.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 6. § (1) bekezdés és 18. § (1) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Annak megjelölése, hogy van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre.
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Eljárási költségek  (további információ) 
A tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés díj- és illetékmentes.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 8. §.
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Rendszeresített prospektus az ügyfelek tájékoztatására.
Kérjük, hogy a “Kapcsolódó fájlok“ fülön is tüntesse ezt fel!
Fogalmak  (további információ) 
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az üggyel kapcsolatos azon fogalmak kifejtése, amelyek értelmezése nehézséget okozhat az ügyfelek számára, és amelyekre a gyakorlatban az ügyfelek gyakran rákérdeznek.
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Amennyiben van lehetőség az ügyben elektronikus ügyintézésre, az internetes elérhetősége (URL) az elekronikus ügyintézési szolgáltatásoknak