Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00053
Témakör: 
Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Bejelentés és nyilvántartásba vétel
Ügyintézési szint (további információ) 
Ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 18. §
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltethető. Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének feltétele az, hogy az egyéni vállalkozó az igazolványát az ország bármely okmányirodájában személyesen vagy postai úton leadja. A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap!
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 18. § (1)-(3) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az eljáró hatóság megnevezése azért szükséges, hogy megállapítható legyen, hogy a kormányablakból melyik szervhez kerül ügyintézésre az ügyfél által kezdeményezett hatósági ügy.
Jogosultak köre  (további információ) 
Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységet végez.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3. §.
Kizáró okok  (további információ) 
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
A szüneteltetést elektronikus úton, az ügyfél személyes ügyfélkapuján keresztül lehet bejelenteni a “Változás bejelentés“ űrlapon.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 4. § (3) bekezdés, 18. § (1)-(2) bekezdés
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem intézhető az ügy helyben.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az adott üggyel szorosan összefüggő, illetve az adott tárgykörben jellemzően felmerülő egyéb hatósági ügyek megjelölése (az ügyeket a mellékelt ügylistából kell kiválasztani, de azokat a kapcsolódó ügyeket is fel kell tüntetni, amelyek ott nem szerepelnek.)
Ügyintézési határidő  (további információ) 
Amennyiben az ügyfél az adatváltozási adatlapot megfelelően töltötte ki, akkor haladéktalanul feldolgozásra kerül a kérelem.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 7. § (2) bekezdés és 18. § (1) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A változás bejelentés űrlapon megjelölt adatok.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 6. § (1) bekezdés és 18. § (1) bekezdés
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Annak megjelölése, hogy van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre.
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Eljárási költségek  (további információ) 
A szünetelés bejelentése díj- és illetékmentes.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 8. §
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Az egyéni vállalkozóról és az egyénéi cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 18. § (3) bekezdés
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Rendszeresített prospektus az ügyfelek tájékoztatására.
Kérjük, hogy a “Kapcsolódó fájlok“ fülön is tüntesse ezt fel!
Fogalmak  (további információ) 
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Az üggyel kapcsolatos azon fogalmak kifejtése, amelyek értelmezése nehézséget okozhat az ügyfelek számára, és amelyekre a gyakorlatban az ügyfelek gyakran rákérdeznek.
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról
Vonatkozó jogszabályhelyek:  Amennyiben van lehetőség az ügyben elektronikus ügyintézésre, az internetes elérhetősége (URL) az elekronikus ügyintézési szolgáltatásoknak