Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

Törzsadatok
Kódszám: 
OKMIR00056
Témakör: 
Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok
Élethelyzetek: 
Bejelentés és nyilvántartásba vétel
Ügyintézési szint (további információ) 
Ügyintézés
Érvényesség kezdete: 
2014. augusztus 28.
Az ügy megnevezése 
Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 17. § (2) bekezdés
Az ügy rövid ismertetése  (további információ) 
Az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági határozat esetén az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselője az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül bejelenti.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 17. § (2) bekezdés
A hatáskörrel rendelkező hatóság  (további információ) 
járási hivatal (fővárosban: kerületi hivatal) okmányirodája
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdés
Jogosultak köre  (további információ) 
A cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró határozat hatálya alatt álló egyéni vállalkozó törvényes képviselője
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 17. § (2) bekezdés
Kizáró okok  (további információ) 
A cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 nap eltelte.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 17. § (2) bekezdés
Csak személyesen intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Csak személyesen intézhető ügytípus.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 17. § (3) bekezdés
Helyben intézhető-e az ügy?  (további információ) 
Nem
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdés
Kapcsolódó ügyek  (további információ) 
egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése OKMIR00027, Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt) OKMIR00025, egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem OKMIR00023
Ügyintézési határidő  (további információ) 
A jogszabálynak megfelelő bejelentés haladéktalanul feldolgozásra kerül.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 7. § (2) bekezdés
Az ügyfél által közlendő adatok  (további információ) 
A “Változás bejelentés“ űrlapon meghatározott adatok.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 6. § (1), valamint 14. § (5) bekezdések
Van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?  (további információ) 
NEM (A kérelem benyújtása csak személyesen tehető meg, azonban a bejelentéshez szükséges űrlapot elektronikusan lehet letölteni és kitölteni).
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 17. § (3) bekezdés, az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
Az ügyfél által csatolandó dokumentumok  (további információ) 
Az egyéni vállalkozó cselekvőképességét korlátozó vagy kizáró jogerős határozat.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 17. § (2) bekezdés
Eljárási költségek  (további információ) 
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és illetékmentes.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 8. §
Az ügyre vonatkozó jogszabályok  (további információ) 
az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (1), (2) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (2) bekezdés, 8. §, 17. § (2), (3), (4) bekezdések, 19. § (1) d) pont, az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény XVII. számú melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) bekezdés, 86. § (2), valamint 85. § (1) bekezdés.
Vonatkozó jogszabályhelyek:  az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (1), (2) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (2) bekezdés, 8. §, 17. § (2), (3), (4) bekezdések, 19. § (1) d) pont, az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény XVII. számú melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) bekezdés, 86. § (2), valamint 85. § (1) bekezdés.
Ügyféltájékoztató  (további információ) 
Nincs
Fogalmak  (további információ) 
Cselekvőképesség korlátozása alatt álló személy: az ilyen személy, csak egyes, jogszabályban meghatározott ügyekben járhat el önállóan, a többi ügyben a törvényes képviselője jár el helyette és nevében, Cselekvőképesség kizárása: nem járhat el saját ügyeiben önállóan, csak törvényes képviselő útján tehet jognyilatozatot, Jogerő: a határoat véglegességét jelenti, a jogerőre emelkedés napját követően a döntés nem változtatható meg, Törvényes képviselő: az a személy, aki a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében korlátozott személy helyett és nevében eljár
Az elektronikus ügyintézési megoldások elérhetősége  (további információ) 
http://kekkh.gov.hu/hu/evig, http://kekkh.gov.hu/hu/evig_adatvaltozas_bejelentes, http://kekkh.gov.hu/letoltes/evig_kitoltesi_adatvaltozas.pdf
Kapcsolódó fájlok: 
Adatlap
ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP 1.